Laten we ons overgeven aan God.

 

Israel had God ernstig beledigd in Exodus 32 door een gouden kalf te maken en daaraan te gaan offeren. Simpel om daar nu 3500 jaar later naar te kijken en te wijzen met onze vingers (‘laat dat na’, zegt een schrijver). Het klopt dat het wel heel openlijk en radicaal afgoderij was. Maar hoe subtiel dienen wij andere stemmen, goden? Of ons eigen ‘ik’. Hoogmoed. Oordelen (wat alleen toekomt aan God om te doen). Gods wil ondergeschikt maken aan de wetten en wil van mensen.

Laten we ons overgeven aan God. Aan zijn goedheid en genade. Laten we het simpel belijden aan hem als we achter onzuiverheden in ons leven komen. Gerechtigheid is wat God geeft in en door Jezus. ‘Heiliging’ is onze keuze om ons te laten vormen door de Heilige Geest, en te leren veranderen naar het beeld van Jezus; ons afkeren van de zondige levensstijl van de wereld. We zien Mozes in Ex. 33:7 zijn tent verplaatsen RUIM BUITEN HET KAMP, afgezonderd. Het wordt de tent van de ontmoeting (met God). Wauw! Wauw!

En dan in Ex. 33 zegt Mozes: ‘Heer ik hoef uw beloftes van een beloofde land en rijkdom en overvloed niet, als u niet mee gaat’. God had namelijk gezegd dat hij wel geeft wat hij beloofd heeft, maar zelf niet mee zal gaan. Mozes was bereid alle beloftes en zijn roeping en bestemming op te geven, in ruil voor het zijn in God’s aanwezigheid. Man, dat wil ik ook. Alles opgeven: ‘bediening’, ‘succes’, ‘bestemming en plan van God op en voor jouw leven’ (op zich geen verkeerde dingen) En dan gebonden zijn aan God, in zijn aanwezigheid.

Diep ontroerend.

Mozes vraagt vervolgens aan de Heer: ‘ik wil graag uw heerlijkheid zien’. En God zegt: ‘Goed, je zult al mijn goedheid voorbij zien komen, maar mijn gezicht zul je niet zien’. God’s heerlijkheid is zijn goedheid, zijn goedheid is zijn heerlijkheid.

Vers 14 zegt dan dit, en dat wil ik graag zaaien in je geest, in je leven, als een gebed diep van binnen in jou: “And He said, “My Presence will go with you, and I will give you rest.”

‘Mijn aanwezigheid zal met u meegaan, en ik zal u rust geven’. Bid dit gebed. Roep het uit naar hem. Geef je over aan de Vader. Bekeer je van wat er ook maar in je gedachten is gekomen net, toen we spraken over heiliging. Simpel, maar krachtig. Heer kom over ieder die dit met open hart en geest bidt.

God’s  aanwezigheid en rust,