Lees alsjeblieft het woord!

Kerntekst: Hebreeën 4:12
Vorige week (en daarvoor ook al) spraken we over aanbidding dat zich uit door je te verblijden in God en God in alles te danken. Dat dit de wil is van God voor ons, in Jezus Christus. Dit zal een bijzonder belangrijke sleutel blijken te zijn in de tijden die voor ons liggen. Beoefen je daarin! God heeft dit ons niet door Paulus heen bevolen te doen, omdat het toch al vanzelf gaat… begrijp je wat ik bedoel? (sela)
Een andere heel belangrijke sleutel om je te sterken en te wapenen in deze snel veranderende wereld, is het WOORD. Jezus is het Woord. God gaf ons de Bijbel als bijzondere openbaring van hem en zijn wil. De Bijbel is geen opsomming van feiten en ook geen wiskundige formule die altijd hetzelfde produceert. De Bijbel is levend en krachtig en het zorgt dat je kan onderscheiden de gedachten en overleggingen van je eigen hart (Hebr. 4:12). Hoe komen die overleggingen en gedachten in je hart? Ondermeer door de dingen die je hoort en ziet in je leven. Alles is een uitnodiging om er over na te gaan denken, het te overwegen. Maar zeker niet alles is nuttig.
Bijvoorbeeld de nieuwe seksuele revolutie die nu plaatsvindt creëert gedachten en overwegingen in ons hart. Wat vind ik hiervan? Mijn antwoord hierop is telkens: ‘Ik heb hier geen mening over’. Maar ik wil weten wat God in zijn oneindige wijsheid én liefde hierover zegt. Hij is tenslotte degene die de mens gemaakt heeft. Ik wil geen mening hebben, ik wil de waarheid van God kennen en daarmee wandelen. En dat vind ik in zijn Woord.
Dit geldt echt voor elk aspect van mijn leven. Als ik me niet vul met Gods Woord, met wat de God van de ganse schepping zegt, dan zal er iets anders zijn dat mij vult en mij wil opleggen wat ‘waar’ is.
Ik spreek over elk aspect van je leven. Wat is bijvoorbeeld de terugkerende gedachte die jou elke keer lastigvalt, naar beneden haalt, neerslachtig maakt etc.? En wat zegt God in zijn Woord daarover? Het is het verschil tussen leugen en waarheid!
Lees alsjeblieft het woord! Ook als je het niet begrijpt zal het krachtig zijn in jou. Waarom? Omdat het LEVEND is. Ik daag je uit 2 hoofdstukken per dag te lezen. Minstens. Houd een schema bij. Binnenkort komen we met een nieuwe initiatief om daarbij te helpen.
Deze tekst leerde ik lang geleden uit mijn hoofd, ik maakte er zelfs een eenvoudig lied van:
Psalms 18:31-32 (NBG1951) “31 Gods weg is volmaakt; des HEREN woord is zuiver.
Hij is een schild voor allen die bij Hem schuilen. 32 Want wie is God behalve de HERE, wie is een rots buiten onze God?.”