Looft de Heer

Vind jij het soms een uitdaging om, als je alleen bent, God te prijzen, te eren, de prachtige eigenschappen van zijn karakter te benoemen? Want rond om ons heen schreeuwt alles voortdurend om aandacht. Los nog van alle (extra) afleidingen die we zelf kiezen.

Het boek Openbaring is natuurlijk wereldberoemd om zijn eindtijd boodschap, wat die dan ook precies mag zijn, en de (geestelijke) oorlogen een dergelijke. Maar wist jij dat ongeveer 25% van de verzen in Openbaring Lofprijs en aanbidding zijn? Gods karakter wordt bezongen, Jezus wordt geëerd, engelen die zingen, de hemel van God die beschreven wordt als Gods heerlijkheid… etc.

Opb 19:5 (HSV)
“En er kwam een stem uit de troon, die zei: Loof onze God, al Zijn dienstknechten, en die Hem vrezen, kleinen en groten!” 
Aanbidding en Lofprijs is om meerdere redenen een opdracht en niet een suggestie. Vervolgens valt Johannes in vers 10 op zijn knieën voor een engel en begint die te aanbidden, waarop de engel roept: “(HSV) Pas op dat u dat niet doet! …. Aanbid God!” Hoe snel kun je afgeleid worden en toch weer het geschapene aanbidden!

Besteed tijd, elke dag, om God te aanbidden, zijn karakter te benoemen en bezingen. Laat je niet stoppen als het soms ‘mechanisch’ voelt, dat je emoties niet mee willen en dat het hypocriet lijkt wat je doet… Stop dan niet, ga door. Waarom denk je dat David in Psalm 103 twee keer zijn eigen ziel (emoties) gebood om de Heer te zegenen en prijzen? “LOOF(T) DE HEER O MIJN ZIEL, ZEGEN ZIJN HEILIGE NAAM”. Vers 2 herhaalt dit en roept het geheugen op om mee te werken: “en vergeet geen één van zijn goede daden!”. Juist dat helpt dan om op Gods goedheid te richten!

Als je dit een paar minuten doet merk je dat het door gaat breken en dat je ziel mee gaat doen.

LOOFT DE HEER, maar dan ook alleen God de Vader, God de Zoon, God de Heilige Geest!

Lieve groet, VREDE!

Paul Immanuel en Annick Rooda