‘Maar de Heilige Geest die in mij is, die kan het wel.’

 

Zoals je denkt over jezelf, zo ga je je gedragen. Immers je aanvaardt dat datgene wat je over jezelf denkt waar is! De dingen die je voor jezelf voor waar aanneemt zijn de bakens, de standaarden waarnaar je leeft.

Als je denkt dat je niet voor een groep mensen kunt spreken, of een stuk kunt schrijven voor een krant, of de buren kunt bereiken met het goede nieuws, dan zal dat ook niet gebeuren. Tenzij je een beslissing neemt. Een beslissing om te vertrouwen op wat de Heilige Geest over jou denkt. Hij heeft gedachten over jou van hoop, vrede en toekomst. Bovendien zegt hij dat er inderdaad veel dingen zijn die we niet ALLEEN kunnen.

Ik was eens ergens om te spreken. Gedachten begonnen zich aan mij op te dringen, door omstandigheden, dat ik het niet kon. Die gedachten kwamen voort uit mijn gevoel van onzekerheid op dat moment, en die gevoelens werden misbruikt door de duivel. Die begon samen te werken met mijn gevoel van onzekerheid. Op dat moment beginnen je gevoelens en je gedachten hetzelfde te communiceren, en dat klinkt dan erg als de waarheid. Toch?

Maar we zullen altijd moeten toetsen of dat wel echt de waarheid is. Dat doen we met het Woord en met wat we weten over Gods goede karakter. Vervolgens gaan we op basis daarvan die negatieve, verlammende gedachten vervangen door Gods gedachten. Die zijn namelijk hoger dan mijn gedachten.

Ik begon hard op die negatieve gedachten te beantwoorden met: ‘maar de Heilige Geest die in mij is kan het wel!’ (en dus kan ík het wel). Ik bleef dat herhalen in gedachten en hardop. Totdat dat een vast ‘denk-kanaaltje’ in mijn hersenen begon te worden. In het vervolg moet ik kiezen dat denk-kanaaltje (die denkwijze) te gebruiken.

Ik kan alle dingen door Jezus Christus die mij kracht geeft! Zeg het nu hardop tegen jezelf:
‘maar de Heilige Geest die in mij is kan het wel!’; ‘maar de Heilige Geest die in mij is kan het wel!’

Gebruik dit vooral als je geconfronteerd wordt met negatieve gedachten. Verwerp die op grond van Gods waarheid en vervang ze:

‘maar de Heilige Geest die in mij is kan het wel!’

Veel liefs en rijke zegen van ons,

Paul Immanuel en Annick Rooda