Message: “Discipelschap” from Paul Immanuel Rooda

Paul Rooda - 31 oktober 2021

Discipelschap

Mattheus 28:19 “Gaat dan heen, maakt al de volken tot mijn discipelen en doopt hen in de naam van de vader en van de Zoon en van de Heilige Geest en leert hen onderhouden al wat ik u bevolen heb.” Jezus zegt niet: “maakt… gelovigen..” Hij zegt: “maakt… discipelen…” Wat is het verschil? Paul biedt een sterke tool aan die jou kan helpen andere mensen tot discipelen te maken.

More Messages Associated With "Relatie met God"...

Powered by Series Engine