Paul Rooda - 17 december 2023

Genezing in geest, ziel en lichaam

Het lijden van Jezus: wat heeft het ons gebracht? In Romeinen 8 staat dit “Hoe zal Hij, die zelfs Zijn eigen zoon niet heeft gespaard, maar voor ons allen overgegeven heeft, ons met Hem ook niet ALLE dingen schenken?” Andere belangrijke verzen zijn Jesaja 53 v.3-5, Jesaja 53 v.11-12, 1 timotheus 2 v.3-6, 3 johannes 1 v.2

Powered by Series Engine