Message: “Geworteld in de Liefde” from Paul Immanuel Rooda

Paul Rooda - 18 juli 2021

Geworteld in de Liefde

Gods genade heeft ons gebracht in het Koninkrijk van de Zoon van Zijn Liefde. Daar hebben we zelf niets voor hoeven te doen. We kunnen ervoor kiezen verder niets te doen en te blijven hangen in een ‘fijn-gevoel-christendom’. Maar Jezus Christus wil dat we ons ‘wortelen’ in Zijn liefde. Het is nu onze taak om naar Hem uit te reiken. Hfst.3 van de brief aan de Efeziërs laat zien hoe noodzakelijk dit is om door te breken in deze tijd vol uitdagingen…

More Messages Associated With "Jesus"...

Powered by Series Engine