Message: “Grotere Heerlijkheid (en laat je niet buitensluiten)” from Paul Immanuel Rooda