Message: “Jezus (4) – Volmaakte Erfenis” from Paul Immanuel Rooda

Paul Rooda - 22 september 2019

Jezus (1) - Volmaakt Mens op aarde

Jezus was volmaakt mens toen hij leefde op aarde, gedoopt in water (!), vervuld met de Heilige Geest. Maar zondigde nooit. Als mens, vol van de Geest, versloeg hij de duivel en het rijk van de duisternis en de dood. Waarom was zijn menszijn zo belangrijk?

Scripture References: Mattheüs 3:15-17

From Series: "Jezus"

De identiteit van Jezus, vooral in de tijd dat hij op aarde leefde. Zijn grote daden en zijn karakter tijdens zijn leven op aarde en nu hij terug gezeten is in de hemel, bij de Vader

More From "Jezus"

Powered by Series Engine