Message: “Jij bent Gods heilige plaats” from Frank Ernst

Frank Ernst - 3 april 2022

Jij bent Gods heilige plaats

Spreker: Frank Ernst, pastor van Lighthouse Antwerpen In Gods nabijheid kan niets bestaan dat ziek, onvolmaakt, zondig of overbodig is. In zijn aanwezigheid is alles volmaakt, is alles leven, is alles in harmonie. De tabernakel uit het Oude Testament, was de plaats waar God woonde in deze wereld. Hoe deze plaats was gebouwd en ingericht verwijst naar Gods volmaaktheid, heiligheid, heerlijkheid, en een schaduw van wat komen moet.

Powered by Series Engine