Message: “opwekking of aanstoot – vervolg” from Paul Immanuel Rooda

Paul Rooda - 13 juni 2021

opwekking of aanstoot - vervolg

We verwachten een machtige manifestatie van Gods Heerlijkheid op deze aarde. Maar wat we ook mogen verwachten is verdrukking. In de eerste brief van Petrus staat dat de hitte van verdrukking ons niet mag bevreemden. We mogen ons zelfs verblijden omdat Gods Heerlijkheid zich erin openbaart. In handelingen zien we ook hoe opwekking en verdrukking niet van elkaar te scheiden zijn. Het zijn wezenlijke onderdelen in het leven van elke discipel van Jezus. Daarom: laten we er geen aanstoot aan nemen wanneer verdrukking op onze weg komt, maar laten we onze wortels uitslaan om te drinken uit Gods rivier zoals de boom die beschreven staat in Jeremia 17v7

Powered by Series Engine