Moeite en verdrukking

In de tijd van de zondvloed waren er maar acht mensen die zich voorbereidden voor die vloed. Het resultaat was dat velen omkwamen in de wereldwijde overstromingen. De goedheid en genade van God, zoals we al eerder eens beschreven, keek gelukkig verder dan die afschuwelijke, maar noodzakelijke ramp. In 1 Petrus 3 en 4 zien we namelijk dat Jezus na zijn sterven afdaalde naar het dodenrijk en zich daar toonde aan iedereen die in de zondvloed was omgekomen. Hij heeft daar toen zeer velen die hem hebben aangenomen meegnomen naar de Vader (dit is een eenmalige gebeurtenis geweest voor overledenen vóór de komst van Jezus naar deze wereld).

Wat is nu dan de boodschap? Word wakker, ontwaakt gij die slaapt (zegt Paulus), en zie wat er in de wereld gebeurt en zie wat God aan het doen is!! Hij is bezig iets geweldigs te doen, maar het is zaak dat wij ons daarop voorbereiden.

De verdrukking en duisternis van deze tijd komen niet uit God’s koker. God wil een grote oogst aan mensen binnenhalen. Hij wil dat de Kerk wakker wordt, opstaat en zijn Huis bouwt.

In het woord van afgelopen zondag spreek ik over vier aandachtspunten:

  1. Ga terug naar de eerste liefde = Jezus Zelf, je intieme relatie met hem!
  2. Verheug je over al de beloftes die je van God hebt, inclusief dat je een nieuwe mens bent geworden in en door Jezus. Je hebt een eeuwige erfenis die niet vermindert of verdwijnt of wegroest; en de kracht van God bewaakt je! Lees 1 Petrus 1:3-8
  3. Realiseer je dat voor alles wat je samen met de Heer doet, of omwille van Hem lijdt, de testen en verzoekingen, verdrukkingen en moeites, je een BELONING KRIJGT. Niets is voor niets en God verspilt ook niets.
  4. God houdt zijn beloftes: we leven reeds in de voorbodes van opwekking. Genezingen en wonderen en tekenen zullen ook op grote schaal gaan uitbreken..

Richt je hier op. En ontwaak, sta op, stap in Gods plannen, bereid je voor,