Op jouw gezondheid

OP JOUW GEZONDHEID

Op Jouw Gezondheid is Paul’s eerste, en zoals hij zegt, zijn ‘lievelingsboek’.

Op een heel eigentijdse manier brengt hij het Evangelie van het Koninkrijk, dat meer omvat dan redding. God wil dat mensen genezing ontvangen. Jezus heeft daarvoor geleden en daarmee zijn wil bekend gemaakt. Het boekje heeft veel getuigenissen, gelijkenissen en laat zien dat God altijd een goede God is.

We weten dat vele mensen hierdoor Jezus als Redder hebben gevonden en velen hebben genezing gevonden. Een zakenman bood aan het boekje te laten drukken met een oplage van 4000 stuks. Hij zei: ‘Toen ik het boekje las heb ik gehuild, gelachen en werd ik geraakt door de liefde van God. Dit boekje moet wijd verspreid worden.’