Openbaring 3:7 (HSV) “Zie, Ik heb voor uw ogen een geopende deur gegeven en niemand kan die sluiten,
want u hebt weinig kracht en toch hebt u Mijn Woord in acht genomen en Mijn Naam niet verloochend.”

Ik hoorde een bekende spreker zeggen: ‘Kijk uit voor Misleiding, Afleiding, Teleurstelling’. Dat sluit enorm aan het vers aan dat God vorige week gaf: Lucas 8:14 (HSV) “En bij wie het zaad in de dorens valt, dat zijn zij die het hebben gehoord, maar die gaandeweg door de zorgen en rijkdom en genietingen van het leven verstikt worden en geen vrucht dragen.”

De tegenstander van de mensheid, de duivel, haat het zaad van het Koninkrijk van God. Dat zaad heeft het potentieel om bovennatuurlijke vruchten te dragen. Dat zaad van het Koninkrijk heeft de kracht en waarheid in zich, om zonen en dochters van God te laten opstaan en leven in autoriteit en gezag in Jezus, en om wonderen te doen door Jezus.

Wat hij dus probeert is dat zaad te verstikken… Letterlijk vanuit het Grieks staat er: ‘en te voorkomen dat het volwassen, volgroeide vruchten voortbrengt’. Dit deel van de gelijkenis van de zaaier spreekt niet alleen over jongbekeerden die hun redding laten schieten, maar het spreekt tot alle Christenen!! Lees het vers nóg eens westerse Christen (inclusief ikzelf), en lees het als aan jou geschreven. 

Zorgen zijn de tegenstander van geloof en hoop in Jezus Christus. Ze leiden af van wat het zaad van waarheid zegt. ‘Genietingen van het leven, rijkdom’, is de entertainment, media, eten, het gemak, etcetera, dat ons nep-troost geeft. Het heeft net als onkruid de neiging, bedoeling om te gaan woekeren en uiteindelijk te overwoekeren. Begrijp me goed: lekker eten, een goede film, lekker sporten, vakantie… niets mis mee. Tenzij het ‘vet’ begint te maken. We zijn langzaam geworden om God te horen, of horen hem zelfs helemaal niet meer. Je verliest niet je kindschap van God. Maar je blijft ‘kind’, en het zaad, jouw leven, groeit niet tot volwassen vrucht, zoals God graag wil. Hetzelfde geldt voor rijkdom: het is prima rijkdom te hebben, zolang rijkdom jou niet heeft.

De afgelopen week van vasten en gebed met de gemeente is voor de meesten een eye-opener geweest. Nieuw enthousiasme is opgebloeid, goede beslissingen zijn genomen, de ogen zijn weer op de Open Deur, Jezus Christus! Een Open Deur naar de Vader.

En de Heilige Geest en Jezus, zij zoeken jou en mij als open deur om in deze wereld te kunnen werken!