Over ons – geloofsbelijdenis

Wij geloven in God’s liefde. De Goddelijke liefde is het antwoord op alle problemen. (Johannes 3:16)

We geloven dat elk levend persoon hier op aarde gered en genezen kan worden door het volbrachte werk van Jezus Christus, de eniggeboren Zoon van God. Hij heeft Zijn Goddelijke kracht getoond gedurende Zijn bediening hier op aarde en aan het kruis, waar Hij stierf. Hij werd begraven en stond op uit de dood en werd op de derde dag door meer dan 500 mannen en de apostelen levend gezien. (1 Corinthen 15:1-8, 1 Johannes 1:1-3)

We geloven dat het God’s wil is de zieken te genezen en dat Hij nog steeds in staat is dit te doen. We geloven, we zien, we zijn getuigen van, en we horen van grote en machtige dingen die onze Levende God en Vader vandaag de dag in de wereld doet. Zijn Heerlijkheid, Zijn glorie zal de gehele aarde gaan vervullen. (Jesaja 53:4-5, 1 Peter 2:23-24, Handelingen 10:38)

We geloven in Jesaja 53:5 en Psalm 103:1-5, waar een krachtig fundament wordt gelegd met betrekking tot God’s plan voor bevrijding: verlossing van onze zonden, genezing van onze ziekte, fysiek en emotioneel. En er is meer! Herstel van onze gebroken relaties en bevrijding van gebondenheden en armoede. We geloven dat God de vloeken verbroken heeft (Galaten 3:13). Dit verwijst niet alleen maar naar bepaalde vloeken, dus hier MOET bedoeld zijn ALLE vloeken! God heeft Adam en Eva niet met vloeken geschapen, alleen maar met zegeningen!

We geloven dat het noodzakelijk is om vervuld te zijn met de Heilige Geest (Handelingen 1:8, Johannes 3:5). We geloven dat het de heilige Geest is die ons hervormt en samen met ons goddelijk karakter in ons uitwerkt (Galaten 5:22-25). Hij stelt ons in staat de dingen te doen die de Vader ons heeft opgedragen (2 Timotheus 1:7). We geloven dat het de Heilige Geest is die ons hervormt en samen met ons goddelijk karakter in ons uitwerkt (Galaten 5:22-25). De Heilige Geest helpt ons ook om te groeien en te communiceren met God (bidden, praten). We geloven dat de gaven van de Heilige Geest nog steeds volledig in tact zijn en beschikbaar zijn voor de gelovigen (1 Corinthen 12:1-11) en dat Hij noodzakelijk is om als zoon of dochter van God te kunnen leven (Romeinen 8:14-16, Galaten 4:6-7). Klik hier voor een artikel over de Heilige Geest.

We geloven dat het noodzakelijk is om geboren te worden in het Koninkrijk van God, net als een mens geboren moet worden in een bepaald land (koninkrijk). Die geboorte is uit de Heilige Geest en door onderdompeling in water. (Markus 16:16, Johannes 3:1-7) Klik hier voor een fris artikel over de waterdoop.

We geloven dat het gehele Woord van God, de Bijbel, absoluut gezaghebbend en zonder fout is, zonder enig voorbehoud. Het is door de Almachtige God Zelf geïnspireerd (2 Timothy 3:16-17, Johannes 1:1-3, 14). Nodig ons uit om het te bewijzen!