Alive and Well Ministries

Alive and Well Church

In 2017 zijn we gestart met Alive and Well Church in Genk, België.

Church is Familie, Echtheid, Acceptatie, Nieuw Leven, Wonderen. Het gaat Jezus om jou. Alles is gebouwd op Jezus Christus en zijn liefdesoffer: zíjn leven voor het jouwe.

Oogsten

Training Jezus’ getuigen zijn, ‘Start’ groep, zending, transformatie stad, uitleg evangelie.

De belangrijkste opdracht van Jezus is om getuigen te zijn en mensen weer terug te brengen bij hun Schepper, bij God die altijd goed is!

Genezen

Genezingsschool, Reizen, Genezingsdiensten, Onderwijs & CD’s, Bijbel-CD’s, Online preken, Getuigenissen.

Het is een grote passie van Jezus om mensen te genezen, ziel en lichaam, te bevrijden van angsten, verslavigen, depressies en meer. Wij trainen gelovigen om als ‘doktersassistent’ van Jezus de Dokter, zieken handen op te leggen.

Toerusten

Scholen, Trainingen, Studieavonden, Paul’s Boeken, Opbouwende preken, Onderwijs.

Doel: helpen jou te laten zien wie God is en hoe hij jou ziet (identiteit); jou helpen groeien tot volwassenheid in Jezus; trainen hoe te dienen en hoe de tekenen en genezingen van Jezus jou volgen.

WELKOM VRIEND!

Weet je dat God super enthousiast is over jou.

Er is altijd hoop. Er is altijd een oplossing. Dit zeggen we uit ervaring. Laat ons weten hoe we kunnen helpen.

Paul Immanuel en Annick Rooda en Team

Ben je nieuw op de site? Onderaan deze page stellen we onszelf voor!

Nieuwsbrief ontvangen? Klik hier!

Alive and Wel Church dienst

Zondag 11 maart.

Getuigenissen

Getuigenis Agnes via WhatsApp tijdens dienst 19-11-2017 Haar vader had zijn elleboog bezeerd door een…

18-10-2017  via WhatsApp Genezingsschool –  Josephine en Chris Yeshua sprong van een veel te hoog…

20-10-17  via WhatsApp Genezingsschool – Roos Ik heb mogen bidden voor mijn kleinzoon. Was reeds…

Klik voor meer getuigenissen op menu ‘Goed Nieuws’ en kies.

Alive and Well Agenda

Bekijk de rest van de agenda hier.

01
April

Alive and Well Church

17:30 — 19:30
@ AaWC locatie
Lees meer
03
April

Vasten en gebed

19:00 — 22:00
@ AaWC locatie
Lees meer
07
April

Genezingsschool Genk

10:00 — 16:30
@ AaWC locatie
Lees meer
08
April

Alive and Well Church

17:30 — 19:30
@ AaWC locatie
Lees meer

Elkaar voorstellen 🙂

Wie is Jezus?

Hij is Jezus Christus, Gods zoon Diegene en Enige die mensen redt voor de eeuwigheid, en die de zieken die naar Hem komen geneest en bevrijdt van alle boze geesten. Hij is het die armoede verbreekt en relaties herstelt.

Wie zijn wij?

Wij, Paul Immanuël en Annick Rooda
zijn medearbeiders voor Jezus met deze grote opdracht:

“Ga heen en doe hetzelfde als Jezus deed
en nog grotere dingen, in Zijn kracht
en Zijn Naam.”
(naar Johannes 14:12)

Wie ben jij?

Als je Jezus als Vriend en Redder in je leven hebt: een zoon/dochter van de allerhoogste God en vader. We willen je verder helpen, toerusten en herstel brengen.

Ontmoet Jezus

Als je Jezus nog niet kent als Vriend en Redder: je bent een fantastisch persoon, geschapen door God, klaar en welkom om bij God als Vader thuis te komen. Hij heeft een plan voor je leven. Geef niet op. Leef!