Privacy Verklaring

[column width=”1/1″ last=”true” title=”” title_type=”single” animation=”none” implicit=”true”]

PRIVACY STATEMENT Alive and Well Ministries

Alive and Well Church heeft een apart Privacy Statement. Scroll daarvoor naar beneden.

‘Alive and Well Ministries’ omvat
de Alive and Well Scholen, de missie trips en de wekelijkse bemoedigingsbrieven en betrokkenheid bij diverse samenwerkingen met Leiders ;
Alive and Well Ministries is een Stichting in Nederland, met de zetel in Leusden en een eigen bestuur. 

Uw privacy is belangrijk voor ons. In deze privacyverklaring wordt uitgelegd welke persoonlijke gegevens Alive and Well Ministries, Leusden van u verzamelt via onze interactie met u en hoe we die gegevens gebruiken.

Door uw persoonsgegevens op te geven op de website of anderszins, gaat u ermee akkoord dat de Alive and Well Ministries, Leusden uw gegevens overeenkomstig dit Privacy Statement gebruikt. Omdat uw privacy erg belangrijk is voor ons, gaan we zorgvuldig met uw persoonsgegevens om. Alive and Well Ministries, Leusden verwerkt persoonsgegevens en andere data in overeenstemming met de geldende wetgeving. Hieronder staat wat u van ons kunt verwachten en aan welke regels we ons houden.

Toepasselijkheid

Dit privacy statement is van toepassing op de verwerking van:

  • informatie verstrekt door bestuursleden, vaste bezoekers, gasten, zendelingen en relaties en geïnteresseerden (sinds 2002).
  • data verkregen naar aanleiding van uw inschrijving op onze website. U kunt niet inloggen op de site.
  • Informatie verstrekt i.v.m. met Genezingsscholen en Trainingsscholen (sinds 2009).
  • Informatie verstrekt omdat u op een missie reis bent meegegaan of omdat u een conferentie heeft bijgewoond.

Gebruik van e-mail gegevens

Wanneer u uw e-mailadres aan de Alive and Well Ministries, Leusden hebt verstrekt, ontvangt u wekelijks een nieuwsbrief via de e-mail en incidenteel een extra aankondiging. De inschrijving is voor onbepaalde duur. U kunt via een link in de brieven altijd uitschrijven.

Doel van de wekelijkse brieven is u te bemoedigen, Podcasts beschikbaar te maken, de Agenda mee te delen, extra activiteiten, scholen e.d. te promoten.

Doel van de Alive and Well Scholen brieven is t.b.v. de school waaraan u deelneemt. De inschrijving bewaren wij na afloop van de school voor Schoolgericht nieuws, b.v. om eventuele toekomstige scholen aan te bevelen. U kunt daarvan altijd uitschrijven.

Bezoek aan onze website

De Alive and Well Ministries, Leusden gebruikt op haar website alleen generieke cookies. (generiek wil zeggen dat daarmee de website kan functioneren, zoals het ‘Doneren’ of bij het gebruik van ‘Contactformulier’). Wel worden ter optimalisatie van de website geanonimiseerde gegevens opgeslagen in de bezoekersstatistieken. Wij gebruiken die statistieken om onze website te optimaliseren aan uw wensen. Met betrekking tot verstuurde e-mails kunnen wij zien wie een brief heeft geopend.

Bescherming van uw gegevens

De Alive and Well Ministries, Leusden heeft technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonlijke gegevens te beschermen tegen verlies, diefstal of elke vorm van onwettige verwerking. Op deze manier zorgen we ervoor dat uw persoonsgegevens alleen toegankelijk zijn voor medewerkers die daar vanuit hun functie toe bevoegd zijn. We gebruiken de persoonsgegevens alleen voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen en daarmee verenigbare doeleinden. Dus uw persoonsgegevens worden niet aan derden ter beschikking gesteld, tenzij wij daartoe verplicht zijn op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak.

Gegevens inzien, wijzigen of verwijderen

U kunt op elk moment inzage vragen in de gegevens die wij over u hebben vastgelegd of deze laten wijzigen of verwijderen. U kunt uw (adres)wijzigingen of een verzoek uw gegevens uit onze database te verwijderen schriftelijk, telefonisch, per e-mail of via ons contactformulier aan ons doorgeven.

Vragen over privacy beleid

Als u vragen heeft over ons privacy beleid, willen we u uitnodigen contact met ons op te nemen.

PRIVACY STATEMENT Alive and Well Church

Uw privacy is belangrijk voor ons. In deze privacyverklaring wordt uitgelegd welke persoonlijke gegevens Alive and Well Church, Genk van u verzamelt via onze interactie met u en hoe we die gegevens gebruiken.

Door uw persoonsgegevens op te geven op de website of anderszins, gaat u ermee akkoord dat de Alive and Well Church, Genk uw gegevens overeenkomstig dit Privacy Statement gebruikt. Omdat uw privacy erg belangrijk is voor ons, gaan we zorgvuldig met uw persoonsgegevens om. De Alive and Well Church, Genk verwerkt persoonsgegevens en andere data in overeenstemming met de geldende wetgeving. Hieronder staat wat u van ons kunt verwachten en aan welke regels we ons houden.

Toepasselijkheid

Dit privacy statement is van toepassing op de verwerking van:

  • informatie verstrekt door bestuursleden, vaste bezoekers, gasten, zendelingen en relaties en geïnteresseerden.
  • data verkregen door uw eigen inschrijving via onze website.
  • e-mail adressen die we op een andere manier van u hebben verkregen.

Gebruik van e-mail en andere gegevens

Wanneer u uw e-mailadres aan de Alive and Well Church, Genk hebt verstrekt, ontvangt u wekelijks een nieuwsbrief via de e-mail en incidenteel een extra aankondiging. Uw inschrijving is voor onbepaalde tijd. U kunt met een link in de brief altijd uitschrijven.

Doel van de wekelijkse brieven is u te bemoedigen, Podcasts beschikbaar te maken, de Agenda mee te delen, extra activiteiten, scholen e.d. te promoten.

Nu, per 25 mei 2018 verzamelen wij van de (vaste) bezoekers in onze diensten geen adresgegevens, gezinsinformatie of andere informatie en wordt er geen ‘papieren’ lijst bijgehouden. Dat kan veranderen in de toekomst. Ieder persoon/gezin wordt dan geïnformeerd over wat vastgelegd is.

Bezoek aan onze website

De Alive and Well Church, Genk gebruikt op haar website alleen generieke cookies. (generiek wil zeggen dat daarmee de website kan functioneren, zoals het ‘Doneren’ of bij het gebruik van ‘Contactformulier’). Wel worden ter optimalisatie van de website geanonimiseerde gegevens opgeslagen in de bezoekersstatistieken. Wij gebruiken die statistieken om onze website te optimaliseren aan uw wensen. Met betrekking tot verstuurde e-mails kunnen wij zien wie een brief heeft geopend.

Bescherming van uw gegevens

De Alive and Well Church, Genk heeft technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonlijke gegevens te beschermen tegen verlies, diefstal of elke vorm van onwettige verwerking. Op deze manier zorgen we ervoor dat uw persoonsgegevens alleen toegankelijk zijn voor medewerkers die daar vanuit hun functie toe bevoegd zijn. We gebruiken de persoonsgegevens alleen voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen en daarmee verenigbare doeleinden. Dus uw persoonsgegevens worden niet aan derden ter beschikking gesteld, tenzij wij daartoe verplicht zijn op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak.

Gegevens inzien, wijzigen of verwijderen

U kunt op elk moment inzage vragen in de gegevens die wij over u hebben vastgelegd of deze laten wijzigen of verwijderen. U kunt uw (adres)wijzigingen of een verzoek uw gegevens uit onze database te verwijderen schriftelijk, telefonisch, per e-mail of via ons contactformulier aan ons doorgeven.

Vragen over privacy beleid

Als u vragen heeft over ons privacy beleid, willen we u uitnodigen contact met ons op te nemen.

[/column]