Psalm 84:2-5 (HSV)
“Hoe lieflijk zijn Uw woningen,
HEERE van de legermachten.
3 Mijn ziel verlangt, ja, bezwijkt zelfs van verlangen
naar de voorhoven van de HEERE;
mijn hart en mijn lichaam
roepen het uit tot de levende God.
4 Zelfs vindt de mus een huis
en de zwaluw haar nest,
waarin zij haar jongen legt:
bij Uw altaren,
HEERE van de legermachten,
mijn Koning en mijn God.
5 Gezegend zijn zij die in Uw huis wonen,
zij loven U voortdurend.”

Heb je dat smachtende gevoel naar God ook wel eens? Zou je dat (vaker) willen?

Er was een tijd, jaren geleden, dat mijn geloofsleven een sterke nadruk legde op doen en op bidden en Bijbellezen en -studeren als activiteit. Mijn hart was daar wel in hoor, en ik had zeker een relatie met de Vader, met Jezus.

In die tijd werd er ook al gesproken over ‘de intimiteit met God’, het zoeken van God en bij Hem zijn, gewoon vanuit een liefdesverlangen. Ik begreep die nadruk niet zo en ervoer dat ook niet zo. Maar ik merkte wel de waarheid daarvan en zag dat ook terug in de Bijbel.

Psalm 84 is zo’n tekst. Wat ik zo prachtig vind hier, is de mus en de zwaluw die zonder problemen en poes pas hun nest maken in het Huis van de Vader. Hoeveel te meer, zegt Jezus, zal ik voor je zorgen… Maak je geen zorgen. Neem een beslissing om dicht bij God te wonen, in Zijn Huis.

In die tijd ben ik beginnen te vragen aan de Vader om een verlangen naar zijn diepere aanwezigheid in mij te leggen. Ik begon hem te vragen om in mijn wezen veranderingen te brengen. Dat mijn prioriteiten juist gesteld worden. God’s aanwezigheid zoeken, tijd besteden om daar te zijn, het gevoel weerstaan dat je iets nutteloos aan het doen bent, omdat je graag dingen wilt DOEN… Het is een groei!

(HSV) “11 Want één dag in Uw voorhoven is beter dan duizend elders;….”

De voorhoven zijn nog niet het Heilige der heiligen, maar het is al wel heel dicht bij God! Vraag Gods hulp.

Gods nabijheid en zegen en vrede,

Paul Immanuel en Annick Rooda