Radicale overgave

Vraag je je wel eens af waar alles naar toe gaat in de wereld? Als dat zo is, dan is dat een heel terechte, goede vraag. Ik wil een paar zekerheden met je delen, maar die zijn niet volledig. Er is veel meer nog te zeggen dan de paar belangrijke dingen die ik hieronder aangeef.

Wat zeker is, is dat ik niet leef en besta om die paar jaar hier op aarde, maar voor de eeuwigheid. Mijn ogen zijn op Jezus, want van hem is alle hulp, en door hem is het eeuwige leven. Rom. 8:18 (NBV) “Ik ben ervan overtuigd dat het lijden van deze tijd in geen verhouding staat tot de heerlijkheid die ons in de (eeuwige) toekomst zal worden geopenbaard.” 

Het is ook zeer zeker dat Jezus terugkomt: Opn. 1:7 (HSV) “Zie, Hij komt met de wolken, en elk oog zal Hem zien, ook zij die Hem doorstoken hebben. En alle stammen van de aarde zullen rouw over Hem bedrijven. Ja, amen.”

God’s koninkrijk zal voor eeuwig bestaan, en niets kan dat koninkrijk bedreigen of verslaan. Daniel 7:27 (HSV) “Zijn (God’s, Jezus’) koninkrijk zal een eeuwig koninkrijk zijn, en alles wat heerschappij heeft, zal Hem eren en gehoorzamen.”

Jezus zei dat we in deze wereld verdrukking zullen hebben, vervolging, maar dat we goede moed moesten houden, omdat hij de wereld overwonnen heeft. Johannes 16:33, En in hem hebben we vrede. Bewaak die!

Wat ook vaststaat is dat er nog een grote oogst van mensen zal zijn, die het Koninkrijk van God zullen binnenkomen (O.m. Haggaï 2:8 (HSV) “Ik zal alle heidenvolken doen beven. Zij zullen komen naar het Verlangen van alle heidenvolken (Jezus) en Ik zal dit huis vullen met heerlijkheid, zegt de HEERE van de legermachten.”
Daarvoor zal God’s Geest nog op alle vlees worden uitgestort (Han. 2:17, Joel 2:28-32). Niet dat iedereen tot geloof komt, maar wel dat er een geweldig moment van genade zal zijn in de wereld, waarop mensen een bijzondere kans hebben te reageren.

In Openbaringen 12 staat dat we de aanklager hebben overwonnen door het BLOED van JEZUS (en dat staat voor eeuwig vast: zijn dood en opstanding), door het woord van ons getuigenis (Spreek het!) en… dat we ons leven niet lief hebben tot in de dood… Het vraagt radicale overgave aan Jezus de Overwinnaar (Opn. 12:11)! Dat is ook zeker.