Psalm 26:8 (HSV) “HEERE, ik heb lief het huis waar U woont en de tabernakel, de woonplaats van Uw heerlijkheid.”
Deze week liep ik rond in de zaal en las hardop een aantal psalmen als gebed naar de Heer. Ik kwam daarbij op dit vers. Onmiddellijk ontroerde me dat en ik merkte dat dit voor God belangrijk was. Mijn gedachten gingen hierbij uit naar Gods hemelse woning. De schoonheid, zuiverheid, liefde, vrede, vreugde en zoveel meer, die in zijn aanwezigheid zijn, zijn onuitsprekelijk.
Ik merkte een verlangen op om op veel reëlere wijze hiervan blijvend te mogen proeven; dit te mogen ervaren. Ik wil graag een paar korte dingen met je delen, zonder daarover uit te wijden.
Ik vraag regelmatig aan de Vader of hij een vers voor mij heeft of wat hij wil dat ik ga lezen. Doe dat regelmatig zelf.
Laat me je uitdagen om per dag minstens 3 hoofdstukken uit de Bijbel te lezen. Het is cruciaal om je te voeden met het Woord van God. Je kunt als je in de auto zit naar de Bijbel luisteren, of als je strijkt.
Wellicht de belangrijkste vraag die je aan de Vader kunt stellen is of hij je meer honger en dorst geeft naar zijn aanwezigheid. Meer honger naar het Woord. Ja, het vraagt ook een keuze van ons, maar toch, roep hem aan met je hart.
We leven in een belangrijk tijdperk nu. Dingen veranderen voortdurend, maar God is altijd Dezelfde. Volkomen betrouwbaar. Hij heeft zijn plan voor ons land en voor Europa. Laten we met zijn plannen meebewegen. Wij hebben God nodig. Hij heeft het Lichaam van Christus op aarde nodig. Zo heeft hij het zelf bedoeld en geschapen.
Lieve groeten en vreugde en vrede in je geloof,
Paul Immanuel en Annick Rooda