Alive and Well Genezingsschool: Ga, Verkondig en Genees

Als je alvast wilt genieten van praktisch en Bijbels onderwijs over genezing, luister dan naar deze opname:

Verwachte resultaat van de school

 

Je bent hongerig en wilt geactiveerd worden om wonderen te zien gebeuren?

Dan is de Alive and Well Genezingsschool voor jou!

Wat je mag verwachten als je je actief inzet en werkt aan de opdrachten:

– Je vertrouwen in wie je bent in Jezus groeit (Identiteit)

– Je gaat de autoriteit die je hebt door Jezus, begrijpen en toepassen (Autoriteit)

– Je gaat (meer) genezingen zien gebeuren (kracht door Heilige Geest)

– Je geloof groeit door openbaring over Gods wil en door wat je ziet gebeuren (Bijbel + praktijk)

– Je leert Bijbelse principes om meer samen te werken met Heilige Geest

 

Datum en tijden

 

Zaterdag 14 oktober

Tijden: 10:00 – 14:00


Indeling:

10:00-10:20    Gebed in de Heilige Geest & worship
10:20-11-20    Sessie 1

Pauze

11:30-12:30    Sessie 2

Pauze

12:40-13:40    Sessie 3
13:40-14:00    vrije invulling met oefenen e.d.

Telkens is er gelegenheid tot stellen van vragen aan het eind van de sessie.

 

Locatie

 

Flikbergstraat 79

Genk, België

Goed bereikbaar met de trein en bus.

Dicht bij de autostrate.

 

Wat we van jou verwachten

 

Je komt met honger om meer te leren en ontvangen van de Heilige Geest, om verder gelanceerd te worden in het bidden voor zieken.

We geven je wat opdrachten mee naar huis. Dat zal je nog verder helpen.

We houden je op de hoogte van een nieuwe school die we weer zullen starten, van meerdere zaterdagen.

 

Wat je van ons mag verwachten

 

Onze volle inzet om je te helpen groeien;

De sessies worden beschikbaar gesteld voor wie de school volgt;

Een veilige omgeving om te oefenen en fouten te maken;

Koffie en thee.

Registratie en kosten

 

Met het onderstaande formulier kun je inschrijven. Of gebruik registratie(at)alive-and-well.org

Er zijn voor deze dag geen kosten, een vrijwillige gift is een zegen voor ons.

 
  Basis voor de opdracht: Jezus gebiedt het!

   

  Hier zijn slechts een paar teksten van de opdracht die Jezus telkens herhaald:

  Mattheus 10:7-8 (NBG1951) “Gaat en predikt en zegt: Het Koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. 8 Geneest zieken, wekt doden op, reinigt melaatsen, drijft boze geesten uit. Om niet hebt gij het ontvangen, geeft het om niet.”

  Markus 16:15-20 (NBG1951) “En Hij zei tegen hen: Gaat heen in de gehele wereld, verkondigt het evangelie aan de ganse schepping. 16 Wie gelooft en zich laat dopen, zal behouden worden, maar wie niet gelooft, zal veroordeeld worden. 17 Als tekenen zullen deze dingen de gelovigen volgen: in mijn naam zullen zij boze geesten uitdrijven, in nieuwe tongen zullen zij spreken, 18 slangen zullen zij opnemen, en zelfs indien zij iets dodelijks drinken, zal het hun geen schade doen; op zieken zullen zij de handen leggen en zij zullen genezen worden.

  19 … 20 Maar zij gingen heen en predikten overal, terwijl de Here meewerkte en het woord bevestigde door de tekenen, die erop volgden.”

  Lukas 9:2-6 (NBG1951) “2 En Hij zond hen uit om het Koninkrijk Gods te verkondigen en genezingen te doen, …  6 Zij gingen heen en trokken de dorpen langs, overal het evangelie predikende en genezingen doende.”

  Johannes 20:21 (NBG1951) “[Jezus] dan zeide nogmaals tot hen: Vrede zij u! Gelijk de Vader Mij gezonden heeft, zend Ik ook u.”

  John 14:12 (NBG1951)  “Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, wie in Mij gelooft, de werken, die Ik doe, zal hij ook doen, en grotere nog dan deze, want Ik ga tot de Vader;”

  Handelingen 1:8 (NBG1951) “maar gij zult kracht ontvangen, wanneer de heilige Geest over u komt, en gij zult mijn getuigen zijn te Jeruzalem en in geheel Judea en Samaria en tot het uiterste der aarde.”