Sluit geen verbond met de duivel – Halloween

 

Mocht u overwegen Halloween te vieren of zijdelings mee te doen door die leuke Pompoenen te versieren, of wellicht uw kinderen langs de deur te laten gaan of te verkleden; mag ik u aan het denken zetten?  🙂

Dit is wat de inmiddels overleden Anton LaVey, de oprichter van satanskerk zegt: “Ik ben blij dat Christelijke ouders hun kinderen op z’n minst één avond in het jaar de duivel laten aanbidden. Welkom bij Halloween.” (“I am glad that Christian parents let their children worship the devil at least one night out of the year. Welcome to Halloween.”).
John Ramirez, een ex-duivelaanbidder, die nu een Jesus-lover is, waarschuwt dringend tegen deze hoogtij feestdag van het rijk van de duisternis. Voor satanisten is deze dag net zo belangrijk, als Goede Vrijdag en Pasen zijn voor Christenen. Ik denk dat op dit vlak John een expert is. Hij legt uit dat het deelnemen aan dit feest, het gebruiken van de attributen en ze uitstallen, verkleden etc., deuren openzet en rechten verleent aan de duisternis, om jou te binden, lastig te vallen etc. (Hoor Ramirez, Engelstalig)

Kort gezegd: Halloween is van oorsprong Keltisch en was een feest dat gevierd werd waarbij de geesten van doden werden opgeroepen om zich te tonen en ellende te brengen. Natuurlijk waren dat in werkelijkheid demonen. De pompoenen met grimassen en kaarsen erin waren bedoeld die demonen af te schrikken van huizen. Het toont dus dat je daarin dan gelooft en daarmee trek je het aan. Het verkleden werd gedaan om die demonen te misleiden en te laten zien dat ze zelf ook een overledene waren en ze dus niet aangevallen zouden worden. Het zal nu duidelijk zijn waarom dat vaak kleding van skeletten, horror en andere doodsuitingen zijn. Hoe ver kun je zakken als Christen door met kleding die belijdenis te doen.

Mensen, het wordt steeds opener wat de tegenstander doet. Wanneer nemen wij radicaal daartegen een standpunt in? Niet tegen mensen, niet tegen satanisten, maar tegen de machten van de hel en hun werken. Paulus zegt dat we niet vechten tegen vlees en bloed, maar tegen de machten en overheden van de duisternis. (Efezen 6:12)

De duivel heeft alleen zoveel grip op ons en macht over ons, als dat wij hem geven! Hoezo? “Jezus die in ons is, is meer dan die in de wereld is”, “Wij zijn meer dan overwinnaars door Jezus die in ons leeft.” Rom. 8:37 “En wij hebben hem overwonnen door het bloed van het Lam en door het woord van ons getuigenis, en wij hebben ons leven niet liefgehad tot in de dood.” Openbaring 12:11

Advies:
– DOE OP GEEN ENKELE WIJZE MEE MET DIT NIET-FEEST.
– Belijd indien nodig: “…en het bloed van Jezus Christus, Zijn Zoon, reinigt mij van alle zonde.” 1 Joh. 1:6
– Het is vooral een regelrechte aanval op kinderen, die vaak afgaan op wat volwassen doen. Bid voor je kinderen bescherming, juist ook voor op school, of de club waar ze heengaan. Vertel ze dat Jezus Overwinnaar is en een sterke vriend.
– Bedenk eventueel alternatieven voor die avond en vier een eigen leuke avond.
– Bid voor ons land, bid dat Jezus DOORGAAT met opwekking. Jezus is de focus. We zegenen huwelijken, families, kinderen, kerken, geestelijke leiders.
​- Heb een aanbiddings- en gebedsavond op woensdagavond. Focus niet op bestraffen van de duisternis, maar focus op het aanbidden van Jezus, het belijden van zijn kracht en zijn bloed. Vier het verbondsmaal.

Echt, we zijn zo enthousiast over deze tijd, opwekkingstijd. We gaan niet meer mee met dit soort zaken! Jezus is Heer!

De liefde, vrede en genade van Jezus is uitbundig over jou!

Paul Immanuel en Annick Rooda
Leiders Alive and Well Church