Twee bomen

Op YouTube heb ik een short staan van afgelopen dinsdag die ik echt kan aanbevelen. De aanhoudende oproep van God is, ons hart te richten op hem! Een aanbiddend leven te hebben…. en dat is anders dan wat je wellicht denkt: klik hier. (zie ook op YouTube of hoor op Podcast onze serie hierover. Verder naar onder staat de info.)

Er worden twee bomen met name genoemd in de Scheppingsgeschiedenis. De boom van Leven: die verwijst naar de persoonlijke en intieme relatie met de Vader van het Leven, Jezus die het Leven is, en de Heilige Geest van Leven. En de boom van kennis van goed en kwaad. Een boom, begeerlijk om wijs van te worden, zegt Eva (Gen. 3:6).

Ik merk zelf hoeveel aandacht situaties en gebeurtenissen vragen en de druk die er is om er een mening over te hebben. En als je niet uitkijkt, ben je zo overtuigt van je juiste beeld, dat je die dan ook wilt verdedigen… en voordat je het weet kan het zo zijn dat je (wellicht) waarheid spreekt, maar zonder liefde. (Efezen 4:15-16 Willibrord vertaling: “Neen, laten wij de waarheid spreken in liefde …”)

De wijsheid die van de duivel komt zet voortdurend mensen tegen elkaar op, polarisatie, plus en min, en, jawel, ‘goed en kwaad’. Maar God zei juist om NIET van die boom te eten.

Mijn gedachte voor jou zijn twee:

1. Kijk uit dat je niet gezogen wordt in de fuik van allerlei onderwerpen. Bepaal wel voor jezelf dat je niet meegaat met de cultuur van de wereld.

2. En God dringt in ons aan om terug te gaan naar die boom van Leven. Relatie en intimiteit met hem. Gevuld worden met zijn liefde, zodat we die liefde kunnen delen met een wereld in barensnood.