Verwacht de Heilige Geest van oneindige kracht.

1 Corinthians 2 (HSV) “12 En wij hebben niet ontvangen de geest van de wereld, maar de Geest Die uit God is, opdat wij zouden weten de dingen die ons door God genadig geschonken zijn. 14 Maar de natuurlijke mens neemt de dingen van de Geest van God niet aan, want ze zijn dwaasheid voor hem. Hij kan ze ook niet leren kennen, omdat ze geestelijk beoordeeld worden.”

God is Geest. Hij IS. Hij heeft geen begin en geen einde. De geestelijke wereld is (van) God en is er altijd geweest. Op een bepaald moment schiep God schepselen en een heelal. De mens gaf hij een levensgeest. Vanaf het moment van schepping is de mens eeuwig. Eeuwig in de zin dat (sinds de zondeval) het lichaam wel een keer sterft, maar de levensgeest blijft. Waarom? Simpel, God heeft de mens naar zijn beeld en gelijkenis geschapen en heeft hem een geest gegeven, naar zijn gelijkenis: Geest. Naar wie hij is. Dus eeuwig. Het grote verschil blijft: dat God geen begin heeft en wij wel. Daarom heeft God de Schepper het voor het zeggen.

De grote logische vraag is dan: wat gebeurt er als ik sterf en wie bepaalt dat?

John 3 (HSV) “17 Want God heeft Zijn Zoon niet in de wereld gezonden opdat Hij de wereld zou veroordelen, maar opdat de wereld door Hem behouden zou worden. 18 Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld, maar wie niet gelooft, is al veroordeeld, omdat hij niet geloofd heeft in de Naam van de eniggeboren Zoon van God.”

De mens, jij, bepaalt zelf wat er na de dood gebeurt: ofwel eeuwig samen zijn met God’s vijand, de duivel, en daar zijn geen woorden voor om te beschrijven hoe erg dat is, ofwel eeuwig samen zijn met God, waar het goed is en volmaakt.

God is een RELATIE God. Hij wil alleen mensen voor eeuwig bij hem, die hem willen kennen. En als je dat niet wilt op aarde, waarom zou je dat dan wel voor de eeuwigheid willen? Wat vers 18 (en 16) laat zien is dat als wij geloven dat Jezus voor onze zonde is gestorven, wij opnieuw geboren kunnen worden. We laten ons dan dopen en ontvangen de vervulling met de Heilige Geest. Ons eeuwige leven bij en met God is begonnen. Nog een tijdje hier op aarde en dan voor eeuwig bij hem. Volmaakt.
Het is zo logisch… waarom wijzen zoveel mensen de Vader en Jezus af?

Verder wil God dat je weet dat hij door de Heilige Geest ons naast eeuwige leven bij hem, ook vele andere dingen schenkt: de Heilige Geest maakt wonderen, tekenen en genezingen mogelijk. Bescherming, voorziening. Kracht in zwakheid. Die Heilige Geest opent voor ons de geestelijke, onzienlijke wereld van God!
Het is zo logisch… waarom wijzen zoveel Christenen de Heilige Geest af?

Dit is het rijke evangelie dat we met kracht mogen verkondigen! Wees vrijmoedig en verwacht de Heilige Geest van oneindige kracht.