Is God van het Oude Testament ‘Verderver’? (2) (Num. 16 de ziekteplaag)

De ziekteplaag in Numeri 16 In Numeri 16:44-50 staat het einde van het drama dat door een groep opstandige Israelieten wordt veroorzaakt. Het drama veroorzaakte bijna dat Mozes en Aaron verdreven zouden worden door Korach en 250 andere leiders. Het mopperende gedeelte...

Is de God van het Oude Testament ‘Verderver’ (1)

Vraag: Hoe kan het dat God de eerstgeboren in Egypte sloeg? Thema: Ziekte komt nooit van God, maar altijd van de duivel Teksten: Exodus 11:4-5 (en in het tweede deel Numeri 16:46-47) Samenvattend antwoord: Het Oude Testament schrijft soms handelingen toe aan God, die...

Vuur uit de hemel verteert. Welke geest heb jij?

Vraag: Hoe kan het dat Joodse soldaten zomaar worden verteerd door vuur? Thema: wat doet God wel en wat doet Hij niet Teksten: 2 Koningen 1:10, 12 en Lukas 9:53-56 Elia en het vuur uit de hemel Elia gebood twee keer vuur te vallen op de soldaten die hem kwamen halen...

Is genezing verheerlijking van het lichaam?

Verheerlijking van het lichaam? Een andere reactie op lichamelijke genezing is, dat het modern is dat de aandacht naar het lichaam uitgaat. Of, zoals iemand anders het zei: “Het gaat om onze redding en dat we naar de hemel gaan, al het andere is minder (of niet)...

Had Paulus een oogziekte? (Galatenbrief)

Vraag: Had Paulus een oogprobleem (volgens de Galatenbrief)? Thema: Vanuit de Galatenbrief wordt in combinatie met de doorn van Paulus, geleerd dat God mensen ziek maakt, ofwel mensen voor een bepaald doel ziek houdt. Samenvattend antwoord: Paulus was niet blind en er...

Exodus 4:11 – Schept God mensen blind, doof, stom?

Vraag: Schept God mensen met verminkingen of handicaps? Thema: Ziekte komt nooit van God, maar altijd van de duivel. Tekst waaruit deze vraag ondermeer voortkomt: Exodus 4:11 "10 Toen zei Mozes tegen de HEERE: Och Heere, ik ben geen man van veel woorden. Dat ben ik...

Is de doorn bij Paulus ziekte? (antwoord vanuit de Bijbel)

Vraag: is de doorn van Paulus inderdaad ziekte? Als het antwoord 'ja' is, dan zegt God dus tegen Paulus dat zijn kracht hem genoeg is en dat hij niet geneest. Tekst: 2 Cor. 12:7-9 met context. Het artikel over de Doorn in Paulus' vlees is uit Paul's boek 'Alive and...

Is ziekte bedoeld tot Gods verheerlijking? (Joh. 9)

Dit artikel is een paragraaf uit Paul's boek 'Alive and Well Genezingsschool' (c) 2017 Is ziekte bedoeld of gegeven tot Gods glorie? De blindgeboren man in Johannes 9 (lees zeker ook hoofdstuk 6 uit Paul's boekje 'Op Jouw Gezondheid'.) Op grond van deze tekst wordt...