Vrouwen en moeders

Het is zondag moederdag. Vrouwen! Eén van de veranderingen die we, ook in de Christelijke wereld, weer actueel zien worden is ‘vrouwen in de bediening’. En dan bedoel ik niet alleen vrouwen die spreken, pastor zijn of Bijbelstudie geven. Ik bedoel een algemene houding van vrouwen serieus nemen als ‘de helft’ van Gods beeld en gelijkenis: “En God schiep de mens naar Zijn beeld; naar het beeld van God schiep Hij hem; mannelijk en vrouwelijk schiep Hij hen.” Man en vrouw vormen samen het ‘beeld en gelijkenis’ van God.

Het is balen om te zien hoe door de eeuwen heen meer dan de helft van de ‘kerk’ uitgeschakeld is door ondermeer verkeerde interpretatie van teksten en een mis-begrijpen van het hart van de Vader. Galaten 3:27-28 “Want u allen, die in Christus gedoopt bent, hebt u met Christus bekleed. Hierbij is geen sprake van Jood of Griek, van slaaf of vrije, van mannelijk en vrouwelijk: u allen bent immers één in Christus Jezus.”

1 Corinthen 14 wordt vaak aangehaald alsof vrouwen moeten zwijgen in de gemeente. Vreemd, want Paulus vertelt net in dat hoofdstuk juist dat IEDEREEN kan profeteren (M/V) en dat iedereen openbaringen kan hebben en in tongen kan bidden (M/V). Bovendien zegt de profeet Joël dat ook ‘mannen én vrouwen zullen profeteren’. Maar het is heel simpel een aanpassing in leestekens. Wat tussen [ ] voeg ik toe op basis van de originele tekst. Als antwoord op wat de Corinthiërs hem geschreven hadden, schrijft hij in de zin van: “Wat?? Laten uw vrouwen….?”. Verder heeft het NT Grieks geen leestekens, dat is wat vertalers toevoegen.

“34 Laten uw vrouwen in de gemeenten zwijgen[, want (Griekse tekst)] het is hun immers niet toegestaan te spreken, maar bevolen onderdanig te zijn, zoals ook de wet zegt[?]”   (In de hele wet staat niets dat vrouwen moeten zwijgen. Logisch vraagteken dus.)

“35 En als zij iets willen leren, laten zij dat dan thuis aan hun eigen man vragen, want het is schandelijk voor vrouwen om in de gemeente te spreken[??]”  

“36 [Wat!] Is het woord van God van u [mannen] uitgegaan? [Wat!] Heeft het u [mannen] alleen bereikt?”  Veel vertalingen zeggen i.p.v. ‘wat’ hier niets dan wel ‘of’.

Goed, misschien een beetje veel informatie. Maar lees nu deze drie verzen hierboven nog eens. Word jij niet enthousiast dochter van God? Word jij niet enthousiast zoon van God, dat God bezig is het draagvlak van zijn Koninkrijk weer te herstellen tot volle capaciteit!!

Annick zou zeggen: ‘vrouw kom tevoorschijn! Sta op en schitter!’

Beluister hier de preek van 12 mei over dit onderwerp: Klik hier