Wat gelooft jouw tong?

Wat gelooft jouw tong? Dat is ook de titel van hoofdstuk 22 van mijn boek ‘Ga, Verkondig en Genees’. We hebben de laatste twee zondagen gesproken over de kracht van onze woorden, zowel de negatieve als de positieve woorden. Aan hoe iemand spreekt kun je vaak horen wat hij/zij gelooft in zijn hart.

We hebben al diverse getuigenissen binnengekregen van mensen die het toepassen! Twee weken geleden deed een vrouw in de samenkomst mee met de proclamaties. Ze had al een jaar last van haar voet als gevolg van een breuk. Dat gaf nog steeds behoorlijk pijn. Alles is nu weg… dank u Jezus, trouwe Geneesheer!

Verklaar leven over jezelf. Verklaar bijvoorbeeld over je kinderen de woorden die God verklaart. Want zijn woorden zullen doen waar het voor bestemd heeft. Jesaja 55:11 zegt: (HSV) “Zo zal Mijn woord zijn dat uit Mijn mond uitgaat: het zal niet vruchteloos tot Mij terugkeren, maar het zal doen wat Mij behaagt, en het zal voorspoedig zijn in hetgeen waartoe Ik het zend.”

In Johannes 6:63 zegt Jezus dat de woorden die hij spreekt Geest en Leven zijn. Dood en leven zijn in de macht van de tong! Ik hoor dit vaak zeggen over bepaalde muziek die slechte tekst heeft: ‘O, ik luister alleen naar de muziek en niet naar de tekst’, of ‘O ik versta toch geen Frans/Engels, maar ik vind de muziek mooi!’ De tekst, de woorden die gezongen worden hebben nog steeds kracht.

God moest het volk Israël zeggen om te zwijgen toen ze rond de muren van Jericho liepen. Waarom? Zodat ze niet met hun negativiteit en mopperen het plan van God zouden belemmeren. En wanneer stortten de muren van de stad in? Toen ze luid juichten en de bazuinen geblazen werden: GELUID!!! WOORDEN die je uitspreekt!! Het heeft kracht. God schept de vrucht van onze lippen, tenminste, als het positieve woorden van hem zijn.

God is goed voor jou, hij houdt van jou, hij is trouw aan jou. Zijn liefde faalt nooit!