Wat mag het kosten

Zacheüs

Je kent zijn verhaal wel (Lukas 19). Hij was het hoofd van belastinginners die werkten met en voor de bezetter, de Romeinen. Daarnaast waren deze mensen nog eens extra gehaat omdat ze hun positie en bescherming misbruikten om hun volksgenoten af te zetten. Deze Zacheüs hoort dat Jezus in de stad is gekomen en wil hem zien. Maar hij is klein en er staan al drommen van mensen in de straten, dus klimt hij in een boom en omhelst innig een dikke tak. Luxe, dure kleding, een man van stand, rijk, maar ook veracht, laat zich kennen door in een boom te klimmen; hij zal en moet Jezus zien.

Deze man lijkt alles te hebben maar proeft, voelt dat hier een bijzonder mens de stad binnen gekomen is: Jezus. Hij wordt zo hongerig en dorstig dat hij bereid is zich te gedragen als een idioot en in een boom te klimmen.

Jezus

Wel, Jezus interesseert het niets wat mensen van hem denken of vinden. Hij is gewend aan voortdurende kritiek, en is maar hongerig voor één ding: de wil van de Vader te doen, “want”, zei hij eens, “het is mijn voedsel om de wil te doen van de Vader”.

Jezus ziet Zacheüs, noemt hem bij naam (Woord van Kennis), en zegt dan tegen hem dat hij bij hem thuis wil komen eten en drinken. De man is zo blij dat hij bijna zijn tak loslaat. Hij ontvangt Jezus iets later met blijdschap in zijn huis, en komt die avond tot bekering, geeft de helft van zijn vermogen aan de armen en wie hij opgelicht heeft betaalt hij het viervoudige terug. (een mooi voorbeeld van werken die je geloof bevestigen en levend maken – Jacobus) Uiteraard staat er in het getuigenis dat iedereen boos is dat hij bij deze man binnengaat. Niets nieuws dus.

Jij {subtag:firstname} (en ik)

Steeds minder wordt het tegenwoordig gewaardeerd dat je een andere mening hebt over iets. Meelopen met de massa is het motto. Ik waardeer Zacheüs daarom enorm want hij zoekt Jezus, niet mensen, en wil hem op z’n minst zien, wat het hem ook kost. En wij? Wat mag het ons kosten? Wat mag het kosten om Jezus te volgen, te zien, te eren? Je aanzien? Of dat mensen je niet meer aardig vinden? Afin, je kunt zelf wel bedenken wat dat in jouw leven is.

Het is een mooie tijd om radicaal te worden in liefde voor Jezus en voor dé Waarheid. Niet om tegen mensen te vechten (voor je gelijk en zo), maar om de liefde van Jezus te verspreiden. Want zegt Jezus, “Ik ben gekomen om te zoeken en te redden wat verloren was.”

Alle eer aan Jezus

Onze Vriend, Heer, Redder, Bruidegom, trotse Broer, Jezus, is het altijd om mensen te doen, wat het hem ook kost. Kostte. Zijn waardigheid en eer, zijn leven. Een prachtig, volmaakt voorbeeld om te volgen. De beloningen zijn immens, te beginnen met een herstelde relatie met de Vader en een eeuwig leven. Met beloningen! Veel beloningen.

Tijd om op te staan. Echt. Laten we een geluid laten horen. Het is namelijk reeds volbracht.