Wat te doen tot Jezus’ terugkeert?

Ik vroeg apostel Seth een paar weken geleden naar zijn inzicht over de eindtijd gebeurtenissen. Zijn antwoord was: “wat de Bijbel fluistert, moeten wij niet uitroepen”. Sommigen laten het lijken alsof alles zo glashelder is over de eindtijd. Maar waarom zijn dan op basis van overwegend dezelfde teksten, de visies zo compleet anders? Ik heb zelf God hierover geraadpleegd en verwacht dat het een proces van bijleren zal blijven, maar dit is alvast een stukje van het antwoord dat ik kreeg: Lukas 19:11-27. De tien dienstknechten die ieder een pond kregen.
Jezus vertelt over zichzelf in de vorm van dit verhaal. Waar het op neerkomt is dat Jezus ons talenten en gaven, en boven alles zijn Heilige Geest heeft gegeven, om de opdracht uit te voeren. Letterlijk staat er ‘om in bezit te nemen, zaken te doen in en voor het Koninkrijk’.
Jezus zegt dat we dat moeten doen totdat hij terugkomt. Hij ging namelijk eerst terug naar de Vader om het Koningschap in ontvangst te nemen. Wanneer hij terugkomt weet niemand, zelfs hijzelf niet.
Wat mij nu zo onvoorstelbaar bemoedigt, is dat Jezus niet definieert wat het eindresultaat moet zijn als hij terugkomt. Hij zegt niet hoezeer landen al gediscipeld moeten zijn, hoeveel mensen er bekeerd moeten zijn en hoeveel zieken er genezen moeten zijn. Hij zegt niet in hoeverre de cultuur van zijn Koninkrijk door moet gebroken zijn in de maatschappij, of in hoeverre het in bezit nemen gevorderd moet zijn. Hij geeft eenvoudigweg de opdracht om aan het werk te gaan met de gaven, talenten en Heilige Geest, om het evangelie van zijn Koninkrijk te verkondigen, zieken te genezen en mensen en volken te discipelen, TOTDAT… HIJ TERUGKOMT!
We lopen het gevaar passief gemaakt te worden, zeker ook door visies op de wederkomst van Jezus. En natuurlijk, we verwachten hem! Maar eerlijk gezegd moest ik dat altijd al doen, want als ik sterf moet ik klaar zijn Hem te ontmoeten. Laat me samenvatten:
• Jezus komt terug, maar hoe lang dat gaat duren weten we niet, hoe dat gaat gebeuren, weet niemand met zekerheid, dan Jezus alleen.
• Wanneer hij komt moet ik daar klaar voor zijn, maar dat moet ik so wie so zijn voor als ik sterf. Heilig en apart gezet van de wereld.
• In die tussentijd wil hij dat ik blijf arbeiden met de talenten en opdracht die hij mij heeft gegeven. Totdat hij terugkomt… of ik sterf.
• Tot slot: Lukas 18:8b zal hij “(HSV) als Hij komt, wel het geloof op de aarde (en bij jou en mij) vinden?”… of gaat hij een angstig groepje mensen vinden? NEE DUS! We gaan voor het beste voor Jezus!