Wat voor een kracht ligt er in het Woord van God!!

 

Eerst even inhaken op het onderwerp ‘het Woord van God’, van vorige week en ook afgelopen zondag. Pasgeleden las ik 2 Kronieken 17:9-11 (HSV)
“Zij (Levieten en priesters) gaven onderricht in Juda, en het wetboek van de HEERE was bij hen. Zij gingen alle steden van Juda rond, en gaven onderricht aan het volk. 10 TOEN kwam grote vrees voor de HEERE over alle koninkrijken van de landen die rond Juda lagen, zodat ze niet tegen Josafat streden. 11 Sommigen van de Filistijnen brachten Josafat geschenken en geld als schatting. Zelfs de Arabieren brachten hem kleinvee: zevenduizend zevenhonderd rammen en zevenduizend zevenhonderd bokken.”
Wat is mijn punt? Goede vraag. Hier werd in Juda onderwezen en hardop voorgelezen uit het Woord van God. Dat zette in de onzienlijke wereld, de geestelijke wereld zo’n kracht vrij, dat er grote vrees voor de HEER, de God van de Bijbel, op de volken rondom Juda viel!!
Wow! Ik heb dit nooit eerder zo gezien, maar wat een bemoediging en vreugde om te zien wat voor een kracht er ligt in het Woord van God. Hoeveel temeer nog wanneer we de Woorden van Jezus, die Geest en Leven zijn, hardop voorlezen, proclameren, uitspreken, onderwijzen!! Doe het en ervaar het effect in je leven en om je heen. Lees de verzen hierboven nog eens en laat het op je inwerken.