[column width=”1/1″ last=”true” title=”” title_type=”single” animation=”none” implicit=”true”]

WB02 Identiteit -2 – Wie bent U God?

Door Paul Immanuel

We lazen vorige keer van Exodus 3 dat Mozes eerst de vraag stelde: “Wie ben ik”. In vers 13 stelt hij nog zo’n ontzettend belangrijke vraag: “… (als) zij mij vragen: hoe is Zijn Naam – wat moet ik hun dan antwoorden?”

Simpelweg gezegd zei Mozes: ‘Maar wie bent U dan eigenlijk God?’ Hij wist van de God van de Joden, van zijn voorvaders, Abraham, Izaak en Jacob, maar het was van horen zeggen. Hij had verder geen flauw idee wat die God en wie die God nu eigenlijk was. De traditie waarin hij de eerste 40 jaar van zijn leven was opgegroeid was zwaar heidens. De tweede 40 jaar van zijn leven heeft hij waarschijnlijk met de vragen en frustraties rondgelopen dat hij maar weinig van God zag. Het geloof van het volk Israel in Egypte leek op sterven na dood te zijn. Het leek althans weinig tot stand te brengen. Er is een God? Waar dan, ik kan daar niet echt iets van ontdekken. Wat moet ik met zo’n God waar ik maar zo weinig van zie in de maatschappij.

Mozes vatte al zijn twijfels, vragen en frustraties samen met de vraag: “Wie bent U dan Heer, wat is Uw Naam”.
Als we God gaan leren kennen, kennen zoals Hij werkelijk is, betekent dat dat we tot rust gaan komen. Hij is namelijk echte liefde en echte goedheid. Het antwoord dat God gaf aan Mozes was: “Ik ben, die Ik ben”. Op het eerste gezicht zou je kunnen zeggen: ‘wat heb ik nu aan zo’n antwoord?’. Toch geeft dit zoveel weer. God zegt hiermee dat Hij ‘IS’. Hij heeft geen begin en Hij heeft geen einde. Hij is er altijd geweest. Dit is HET grote onderscheid tussen mens en God. God was er altijd al en is dus niet geschapen, en de mens is er op een bepaald moment bijgekomen en is dus een schepsel. In Romeinen hoofdstuk 1 en 2 maakt God dit onderscheid ook heel duidelijk. God is er altijd geweest en heeft ons bedacht en geschapen.

‘Ik ben die Ik ben’ zegt ons ook dat Hij onveranderlijk is. Hij veranderd niet plotseling zijn gedachten over jou, Hij houdt niet plotseling op met van je te houden, Hij heeft niet ineens last van een slecht humeur. Nee Hij IS. Jezus Zelf in het Nieuwe Testament gebruikte soms diezelfde Naam: ‘Ik ben’. Ook zegt Johannes: ‘God IS liefde’.
Wanneer we God beter gaan leren kennen, dan brengt dat rust en stabiliteit in ons leven. Net als bij Mozes wil God zich ook aan u ken-baar maken. Hij wil gekend worden. Hij sluit jou niet. Bij God is geen partijschap. Als u deze week de Bijbel openslaat, vraag God dan eens om direct en duidelijk tot u te spreken.

Als u deze week met God gaat praten, vraag dan eens of Hij tot jouw hart wil spreken.
Vraag Hem deze week om Zich op een duidelijk manier kenbaar te maken aan jou. Hij wil het.
“..dan zult u Mij zoeken, wanneer u naar Mij vraagt met uw hele hart.” Jeremia 29:12

© 2005  Alive and Well Ministries       info@www.alive-and-well.org

[/column]