WB03 Identiteit -3- “….ikke….”

Door Paul Immanuel

Exodus 4:1 “Toen antwoordde Mozes: Maar als zij mij niet geloven en niet naar mij luisteren, doch zeggen: de Here is u niet verschenen?”
Stel je deze situatie nu eens voor. Natuurlijk, wat God van Mozes vroeg was geen kleinigheidje. Maar God vraagt nooit iets dat onmogelijk is. Alleen we moeten leren geloven. Geloven betekent vertrouwen. God wil dat we op Hem vertrouwen en daardoor op Hem gefocussed zijn en niet op onszelf. God wil dat we Hém in ons hart houden, dat we Hém voor ogen houden. Waarom? Nou, simpelweg omdat Hij weet dat het dan goed met ons gaat en we voorspoedig zullen zijn in het leven. Bovendien zullen we dan steeds minder worstelen met de dingen waar Mozes zo mee worstelde. Ervaringen die we in het leven gehad hebben of waar we misschien wel doorheen gaan op dit moment zullen dan steeds minder grip op ons hebben.

Maar laten we eens kijken naar de reactie van Mozes.
In één vers wijst Mozes drie keer naar zichzelf in de negatieve zin: “Maar als zij mij niet geloven en niet naar mij luisteren, doch zeggen: de Here is u niet verschenen.”
Na alles wat Mozes mee heeft gemaakt in het leven, geeft God hem die opdracht.
In zijn innerlijk schreeuwt hij het uit:
‘Hoe gaan ze mij ooit geloven God?? Kijk eens naar m’n verleden….een moordenaar. U zegt dat u met mij bent, maar ik ben keer op keer verworpen. Wie zegt dat dat niet weer zal gebeuren? Ik wil daar niet opnieuw doorheen. Laat me nou maar gewoon doen wat ik al kan. Laat me nou maar met rust.’Mozes had alle reden om gefrustreerd te zijn en zich ook nog eens heel schuldig te voelen. Hij had totaal geen begrip van Gods goedheid en vergevingsgezindheid. Hij had er totaal geen idee van dat God hem heel anders zag dan dat hij zichzelf zag…. Hij begreep ook nog niet dat God anders over hem dacht dan sommige mensen. Hoe we dat weten??
Wel, zou God zo iets belangrijks aan Mozes vragen als Hij Mozes ziet als een moordenaar en een onzekere, innerlijk verwonde man? Nee! Was Mozes dat dan niet. Jawel. Maar God zag Mozes totaal anders. Hij zag hem vergeven. Hij zag al het potentieel in deze man. God zag dat Mozes diep van binnen een verlangen had naar echtheid, naar echte liefde.
T.L Osborn, Neil Anderson en anderen noemen dit één van de belangrijkste problemen van Christenen, dat ze niet goed begrijpen wie ze zijn in Jezus Christus. Dat ze niet goed inzien hoe God Zijn kinderen maar ook de niet gelovigen werkelijk ziet. God accepteert ons NU en ziet ons naar wat we ZULLEN ZIJN in en door JEZUS CHRISTUS
Velen worstelen met de vragen waarmee Mozes worstelde. Mozes had geen antwoorden en daarom durfde hij niet iets van zijn leven met God te verwachten. Hij durfde God op dat moment niet te vertrouwen.

De Bijbel zegt dat als we Jezus aannemen in ons leven en we onze zonden belijden dat God ons helemaal vergeeft. We worden dan een totaal nieuw mens zegt Paulus. Hij neemt ons aan als zonen en dochters, niet als mislukkelingen en bastaards!! De Bijbel zegt verder ook dat Hij ons dan nooit zal loslaten en ons nooit zal verlaten. Hij verwerpt ons nooit. God ziet dingen in ons die we zelf misschien niet zien. Stel je vertrouwen op God. Ga geloven dat wat de Bijbel over je zegt echt waar is.
Ontvang deze zegen: “Want ik weet welke gedachten ik over je koester, luidt het Woord van de Heer, gedachten van vrede en niet van onheil, om je een hoopvolle toekomst te geven.” (Jeremia 29:11)

Als je wilt lees dan deze teksten: Johannes 1:12, 1 Johannes 1:9-10, 2 Corinthen 5:17, Jozua 1:5

© 2005  Alive and Well Ministries       info@www.alive-and-well.org