WB04 Identiteit -4- Ontvang vergeving en vergeef

 

WB04 Identiteit -4- Ontvang vergeving en vergeef

Door Paul Immanuel

Ik had het sterk op mijn hart deze keer te schrijven over vergeving. Ik meen ook dat sommigen van u (opnieuw) een keuze moeten maken, om mensen te vergeven die u gekwetst hebben. We moeten, hebben we zelf gezien, voortdurend de vinger aan de pols houden.

Maar eerst het beste nieuws van alles:
1 Petrus 3:18 zegt: “…Christus is eenmaal om de zonden gestorven als Rechtvaardige voor onrechtvaardigen, opdat Hij u tot God (de Vader) zou brengen…” Jezus heeft uit eigen vrije wil en uit liefde voor Zijn Vader en u, Zijn leven gegeven aan het kruis, met het doel af te rekenen met onze zonden. Wanneer wij onze zonden belijden, zegt Johannes 1) in zijn eerste brief, dan is God getrouw en rechtvaardig om ze ons te vergeven. Wat gebeurt er wanneer God vergeeft: Hij brengt ons daarmee terug naar God de Vader (onze bekering). Dat is anders onmogelijk. Onze zonden moeten weggewassen worden. God is puur, rein en zonder fouten. Hij kan geen relatie hebben met iemand die vies is, onrein, vol fouten en zonde, zoals ik ook eens was. Maar in plaats van mensen te veroordelen en de grond in te boren, in plaats van mensen nadrukkelijk te laten voelen hoe zondig ze zijn, in plaats daarvan zond Hij Zijn Zoon, om de straf voor die zonden op Zich te nemen en te sterven. God is niet een toornende God, zoekende naar gelegenheden om ons te straffen, Hij kijkt niet in boosheid op ons neer, geïrriteerd door onze zonden. De Bijbel zegt over God de Vader dat Hij zoveel van ons houdt dat Hij meer dan gewillig was om Zijn Zoon Jezus ons probleem te laten oplossen, door te sterven als een misdadiger 2).

Moet je nagaan, nooit een fout maken en dan beschuldigd worden dat je een Godslasteraar bent, en gedood worden alsof je een misdadiger bent. Wat een vernedering. Nu, iemand die zoveel liefde heeft om dat te doen, kijkt niet tegelijkertijd in boosheid op ons neer. Iemand die Zijn leven geeft om ons te redden van de ondergang in hel, zal niet tegelijkertijd proberen ons ernaar toe te sturen. God spant Zich tot het uiterste toe in, om onze aandacht te vangen en ons te tonen dat we Jezus nodig hebben.

In de Bijbel zien we een verslag van koning Manasse van Juda, die allerlei gruwelijkheden beging, zoals kinderoffers aan afgoden… Hij komt echter tot bekering in de meest moeilijke tijd van zijn leven en roept God aan. God vergeeft hem en verlost hem en herstelt zelfs zijn koningschap 3). Als God zo iemand kan vergeven…hoeveel te meer kan hij u dan vergeven?

Enkele van u die dit horen of lezen leven momenteel in angst en zijn depressief, omdat ze denken dat ze de onvergefelijke zonde hebben gepleegd. God heeft goed en groot nieuws voor u: als u onder deze gedachte gebukt gaat, is dat bij uitstek het bewijs dat u niet de onvergefelijke zonde heeft gedaan. Belijdt eenvoudigweg aan God datgene wat u dwars zit (en indien nodig aan een wijze broeder of zuster) en ontvang uw vergeving. Lees de teksten onderaan de brief! Vertrouw dat de Bijbel ook God’s Woord voor u is.Tot slot nog dit. Bent u snel geïrriteerd of boos, of heeft u geen vrede of blijdschap of bent u bitter? Overweeg eens of u zelf iedereen heeft vergeven. Vraag aan God u dat te tonen. Jezus zegt dat we anderen moeten vergeven 4). God suggereert dit niet, maar gebiedt het ons. Natuurlijk, u kunt het gewoon niet doen, maar dan kan God u ook niet vergeven zegt de Bijbel. Dat is ernstig, maar daarnaast beginnen langzaam maar zeker negatieve dingen in uw leven te groeien. Is het dan altijd simpel te vergeven? Nee. Maar is het een makkelijk leven, om steeds verder van God af te geraken en allerlei lichamelijke en emotionele klachten te krijgen? Ontvang vergeving en vergeef anderen.

God houdt ziels en zielsveel van u. Hij wil dat u dichter bij hem komt en steeds meer op Jezus gaat lijken. Belijdt en ontvang die vergeving.
Vergeeft nu op uw beurt anderen en sta niet toe dat het verleden nog langer uw toekomst vernielt.God’s rijke en grote zegen voor u en uw geliefden,

1) 1Johannes 1:8,9   2) Johannes 3:16   3) 2 Kronieken 33   4) Mattheus 6:14 en 15

© 2005  Alive and Well Ministries       info@www.alive-and-well.org