WB05 Identiteit -5- Als ik in de spiegel kijk

 

WB05 Identiteit -5- Als ik in de spiegel kijk

Door Paul Immanuel

Ik moedig mijn knappe vrouw wel eens aan: “kijk eens in de spiegel en zeg hardop wat ik ook zie…: ‘ik ben knap'”. Als jij in de spiegel kijkt, wat zie je dan? Wie zie je dan? Zie je al je gebreken? Ik bedoel, zie je de pukkeltjes of de iets te hoog opgetrokken bovenlip of denk je weemoedig terug aan een volledig bedekte schedel…? Das nog maar het uiterlijk. Als je kijkt in de spiegel, denk je dan ook aan al je fouten of baal je van jezelf. Geef je jezelf op je kop (3x ‘je’, je doet het zelf, niet God…), of schud je simpelweg je hoofd.

Waar gaat dit stukje nu weer naartoe. Wel, hoe je jezelf ziet, heeft alles te maken met identiteit. Maar LET OP: het is lang niet altijd de waarheid over je identiteit, maar het zegt wel iets van waar je staat in het leven. Het vertelt wel iets over hoeveel je weet over je identiteit en God. Al een aantal weken spreken we over identiteit in relatie tot God, onze Schepper en Jezus Christus Zijn Zoon:

God heeft mij en jou bedacht en heeft ons gewenst. Psalm 139 is werkelijk een meesterlijk beschrijving van God’s betrokkenheid bij mijn bestaan (en er is veel meer over te zeggen). Het vertelt bijvoorbeeld in vers 16 dat God je vormeloos begin kent. Hij was erbij, zelfs toen nog niemand wist dat je bestond. Ik bedoel je ouders wilde je op een bepaald moment graag verwekken, maar wisten pas na minstens enkele dagen (maar vaak veel langer) zeker dat dit gelukt was. God niet, hij kende je vormeloos begin. Hij gaat zelfs verder, Hij zegt in datzelfde vers dat je dagen, je bestaan al geplanned was, opgeschreven in Zijn boeken.

Nu, dat betekent (helaas!) niet noodzakelijkerwijs dat alles in ons leven is en wordt zoals God het zou willen. De zonde en ziekte, pijn, verdrukking door anderen en armoede drukken vaak zware stempels op het leven van mensen. Soms is het zelfs zo dat iemand helemaal niet uit liefde tussen een man en vrouw verwekt is of ongewenst werd genoemd door ouders of anderen.
Maar prijst God, de Almachtige liefdevolle Vader: Hij heeft je gewenst. En Ja, Hij heeft pijn gehad over de omstandigheden waarin sommigen verwekt of verworpen zijn. Maar nogmaals, de Vader, Schepper van alles wat leeft houdt van je. Onvoorwaardelijk. Zoveel zelfs dat Hij als Vader Zijn eigen geliefde Zoon Jezus wilde offeren 1), zodat wij vrij kunnen zijn van de vernietigende zonde die we in ons leven hebben (hadden) toegelaten.

Hij is zo geïnteresseerd in ons dat David in verbazing schrijft dat God zijn zitten, staan, lopen, leven en handelen kent. Ja dat God zelfs zijn gedachten van veraf kent. Wauw, God kent je volkomen. Hij kiest daar bewust voor! Hij negeert je niet, Hij is niet woedend op je, maar Hij kent je volkomen 2). En wat doet God met die kennis? Ons verwerpen? Nee, Hij verwerpt pas als iemand Jezus verwerpt en dan zonder Jezus sterft. God kan zo’n mens dan niet meer ontvangen. Nee, lees in het volgende vers van Psalm 139 “U omgeeft mij van achteren en van voren en U legt Uw hand op mij.”Lieve vrienden, laat toe dat God u totaal omgeeft, zelfs nu je weet dat Hij alles van jou weet. Alles. Maar Hij omgeeft je en verwerpt of bekritiseert je niet 3).
In vers 6 fluistert David, in totale verwondering hierover: “Het begrijpen is mij te wonderbaar, te verheven, ik kan er niet bij.” De liefde die God toonde in Jezus Zijn Zoon, die liefde is onbegrijpelijk maar wel waar.

Als je nu nog eens in de spiegel kijkt (ja, ook de mannen. We spreken hier niet alleen over uiterlijke dingen)….probeer je dan eens voor te stellen dat God meekijkt…zou Hij dan rottige dingen gaan zeggen. Hij die Zijn eigen Zoon niet wilde sparen, maar overgaf voor ons? 5) Als dat geen liefde is. Dat te leren zien is genezing voor je ziel, je hart, je lichaam, je leven…..en is weten wie je bent.

Tekstverwijzingen: Psalm 139 1) Johannes 3:16, Colossenzen 1:12-14 (zie ook 5)) 2) Psalm 139:1-4 3) Colossenzen 3:3 4) Romeinen 8:32!! Geciteerde teksten zijn uit NBG-1951

© 2007  Alive and Well Ministries       info@www.alive-and-well.org