[column width=”1/1″ last=”true” title=”” title_type=”single” animation=”none” implicit=”true”]

WB06 Identiteit -6 – In Christus ben ik

Door Paul Immanuel

We naderen Kerst. Daarom ronden we het onderwerp ‘Onze Identiteit’ met deze Bemoedigingsbrief af en duiken we volgende week helemaal in de Kerstboodschap.

Ik denk dat het stukje van vorige week erg belangrijk was. Veel Christenen hebben regelmatig last van negatieve gedachten over zichzelf, die bewust of onbewust worden geaccepteerd alsof dat Gód’s gedachten over hen zijn. Laten we samen nog eens kijken hoe God ons ondermeer ziet. Daarvoor moeten we de Bijbel induiken.

God noemt ons Zijn kinderen, want: “..allen die Jezus aangenomen hebben, hun heeft Hij macht gegeven om kinderen van God te worden, hun die in Zijn (Jezus’) Naam geloven.” Johannes 1:12 “Want jullie zijn allen zonen van God, door het geloof, in Christus Jezus.” Galaten 3:26 “En (om)dat u zonen bent – God heeft de (Heilige) Geest van Zijn Zoon uitgezonden in onze harten, die roept: Abba (pappa) Vader. U bent dus niet meer slaaf, maar een zoon; als u een zoon bent, dan bent u ook een erfgenaam door God.” Galaten 4:6,7
Wauw, die grote, machtige God maakt ons mede-erfgenamen met Zijn eigen Zoon Jezus. Wat een zegen. Wat een verantwoording ook om ons waardig te gedragen als zoon (of dochter) van onze hemelse Vader.

Je bent in Christus een rechtvaardige geworden. Ja maar, zegt iemand, hoe kan God mij nou als een rechtvaardige zien, ik ben toch nog een zondaar, ik maak toch fouten? God zegt: “Hem (Jezus), die geen zonde gekend heeft, heeft Hij (God) voor ons tot zonde gemaakt, opdat wij zouden worden gerechtigheid God’s in Hem (Jezus).” 2Corinthen 5:21 “Zo is dan wie in Christus is een nieuwe schepping; het oude is voorbijgegaan, zie, het nieuwe is gekomen.18 En dit alles is uit God, die door Christus ons met Zich verzoend heeft …” 2 Corinthen 5:17,18a Gaat er iets mis dan zegt God: “Wanneer wij onze zonden belijden, Hij is getrouw en rechtvaardig, om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid.” 1Johannes 1:9

God houdt zielsveel van ons, zoveel dat Hij Zijn eigen Zoon voor ons gegeven heeft Johannes 3:16 Ja, Hij hield al van ons, voordat wij Hem kenden: “Wij hebben Hem lief, omdat Hij ons eerst heeft liefgehad.” Is het niet bemoedigend dat God zelf het initiatief nam om ons eerst lief te hebben? Dat betekent dan toch wel, dat Hij ons echt als zoon (of dochter) wil!!

We zijn gezegend want “gezegend is de God en Vader van onze Here Jezus Christus, die ons met alle1) geestelijke zegen in de hemelse gewesten gezegend heeft..” omdat we zo goed zijn? Nee..“..in Christus!!” Efezen 1:7

Wij mogen God dienen “Want wij zijn Zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus tot goede werken, welke God voorbereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen.” Galaten 2:10

Wij mogen en kunnen de Vader beter leren kennen, we mogen met Hem praten “want door Hem (Jezus) hebben wij … in één Geest de toegang tot de Vader.” Efezen 2:18 “in wie (Jezus) wij de vrijmoedigheid en de toegang met vertrouwen hebben, door het geloof in Hem (Jezus).” Efezen 3:12 “Laten wij daarom met vrijmoedigheid toegaan tot de troon van genade, opdat wij barmhartigheid ontvangen en genade vinden om hulp te verkrijgen te gelegener tijd (in tijd van nood).” Hebreeën 4:16

Hij beschermt ons, Hij helpt ons, Hij zegent ons, Hij wil ons gebruiken…laten we ons licht laten schijnen in de wereld en dit goede nieuws doorgeven. De meest effectieve verkondiging is het evangelie te vertellen en het uit te leven! “U bent het zout op aarde…U bent het licht in de wereld.” Mattheus 5:13a,14a “Ja heil en goedertierenheid (onverdiende beloningen) zullen mij volgen al de dagen van mijn leven”

1) NBG zegt ‘allerlei’, het Grieks en andere vertalingen zeggen: ‘alle’, zie ook StV

© 2005  Alive and Well Ministries       info@www.alive-and-well.org

[/column]