WB07 Kerst en Jezus -1- Een Zoon is ons gegeven

[column width=”1/1″ last=”true” title=”” title_type=”single” animation=”none” implicit=”true”]

WB07 Kerst en Jezus -1- Een Zoon is ons gegeven

Door Paul Immanuel

“…een kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven, en de heerschappij rust op Zijn schouder en men noemt Hem Wonderbare Raadsman, Sterke God, Eeuwige Vader, Vredevorst.” Jesaja 9:5

Dit vers komt van het Oude Testament. Verbazingwekkend hoe de profeet Jesaja ongeveer 700 jaar voordat Jezus werd geboren, zo accuraat profeteerde (ofwel voorspelde). Voor de Joden is het absoluut ondenkbaar, en dan bedoel ik: echt absoluut ondenkbaar, dat er een Kind geboren zou worden, een Zoon, die Sterke God wordt genoemd. Dat is in hun begrip godslastering. Jezus is uiteindelijk ook van godslastering beschuldigd door de joodse leiders en ter dood veroordeeld! Toen deze leiders met Jezus geboeid voor de Romeinse Gouverneur Pilatus verschenen, riepen ze woedend: “Wij hebben een wet en naar die wet moet Hij sterven, want Hij heeft Zichzelf Gods Zoon gemaakt.”Johannes 19:7

Onvoorstelbaar is die beschuldiging:…“Hij heeft Zichzelf God’s Zoon gemaakt…”
Toen Pilatus dit hoorde verschoot hij en werd erg bang, zegt de Bijbel. Hij begon zich plotseling te realiseren dat dit wel eens de reden kon zijn dat hij zich zo ongemakkelijk voelde in deze zaak. Misschien was hij wel echt een Zoon van God. Vanaf dat moment probeerde hij alles om Jezus vrij te krijgen. Uiteindelijk gaf hij echter toe aan de manipulatie van de Joden en koos hij voor zijn eigen welzijn en positie.
Hij bevestigde het vonnis en Jezus werd op een gruwelijke wijze ter dood gebracht aan het kruis.
Voor mij…, voor u…, voor onze zonden.’

Is dit nu een Kerst boodschap? Kunnen we niet over vreugde spreken en over vrede op aarde? We zien en horen al genoeg over geweld.’
Dat is waar, maar weet u, de geboorte van Jezus heeft alles te maken met deze paasboodschap. Het Kind dat werdgeboren en in een kribbe gelegd werd, was tevens ook God’s Zoon, die God de Vader gegéven heeft. Weet u, de enige reden dat Jezus op aarde geboren werd, was om Zijn leven te geven, het op te offeren voor ons mensen. Juist daarom schrijft Johannes dat God zoveel van de wereld hield, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon GEGEVEN heeft, zodat iedereen die in Hem gelooft eeuwig leven heeft.
God leende Jezus niet voor eventjes uit, Hij gaf Hem tot de dood aan het kruis! Daarom wordt Kerst het feest van geven genoemd.

Nu zongen de engelen ‘vrede op aarde’ toen Jezus geboren werd. Er zijn in de geschiedenis oorlogen stopgezet voor één of twee dagen, alleen maar omdat het Kerst was. Toch is dat geen vrede. De engelen zongen ook niet over een wereldwijde vrede. Ze zongen niet over een wereld zonder oorlog. Nee, ze zongen over de heerlijke, vreugdevolle vrijheid en vrede die we ervaren wanneer we vergeven worden van al onze zonden. Al onze zonden, geen enkele zonde uitgezonderd. De Vader scheldt je vrij van al je zonden en neemt je aan als Zijn kind. Geen leven meer in angst voor de dood, maar een leven in hoop en vreugde, wetende dat je na je dood binnen zult gaan in de hemel en voor eeuwig met geliefden en met God zult leven! Dat is de vrede waarover de engelen zongen. En weet u, wanneer wij die vrede hebben met God en onszelf, dan begint onze houding naar anderen ook te veranderen. Relaties worden hersteld, ruzies worden bijgelegd en onenigheid verdwijnt. Daar begint de vrede op aarde.

Voor dit doel is onze Heer, Jezus als Kind geboren. Voor dit doel heeft de Vader Zijn Zoon gegeven. Wanneer we Jezus vragen onze zonden te vergeven en geloven dat Hij uit de dood is opgestaan, komt Hij in ons leven wonen. En ik kan je zeggen, vrede en vreugde vullen dan je leven.

Annick en ik bidden u vrede toe in uw leven. Vrede met God. Vrede in je gezin. Vrede op je werk en thuis. Vrede van God door Zijn Zoon Jezus.

© 2005  Alive and Well Ministries       info@www.alive-and-well.org

[/column]