WB08 Kerst en Jezus -2- Wonder van Hulp

[column width=”1/1″ last=”true” title=”” title_type=”single” animation=”none” implicit=”true”]

WB08 Kerst en Jezus -2- Wonder van Hulp

Door Paul Immanuel

De omstandigheden waaronder Jezus, de Koning der koningen, werd geboren, waren allerminst ideaal en zeker niet passend bij Zijn Koninklijke status. Toch waren deze omstandigheden geen toeval. Alles liep precies zoals God het gepland had en, zoals we zullen zien, de duivel slaagde er zelfs niet in de weerloze baby Jezus te vernietigen, zoals hij graag had gewild.

Het bemoedigt en troost ons veel, wanneer we zien hoe goed God voor Jezus zorgde.Zoveel leek er tegen te zitten, maar God toont in detail hoe Hij alles onder controle heeft voor Zijn kinderen.

Jezus werd niet geboren in een paleis of in het Hilton hotel van Bethlehem. Dat was vol. Nee, Hij werd geboren in wat waarschijnlijk een stal was. Een voederbak met stro was Zijn wieg, de wind rondom de stal speelde de muziek, en Zijn eerste geuren waren die van een muffe stal. Jezus was 2000 jaar geleden bereid, om onder die omstandigheden naar de aarde te komen…in een stal. Lukas 2:6,7

God maakt ons hiermee iets duidelijk. God verlangt niet dat we schoon schip maken voordat we bij Hem komen. Jezus wil niet dat we proberen alle rotzooi op te ruimen, voordat we Hem in ons leven betrekken.Ook al is ons leven een ‘stal’, Jezus wil er graag in komen wonen en samen met ons schoon schip maken. Let maar eens op, hoe de Vader in alles voorzag.

Er waren geen mobieltjes en er was nog geen elektriciteit om te e-mailen met een computer. Dus God zond een gigantische hoeveelheid engelen naar een groep herders die op hun kudde pasten. Ze vertelden hen het goede nieuws en loofden en prezen God in een machtig koor. Opgewonden en zeer verbaasd over dit alles gingen de herders naar de plaats waar Jozef, Maria en Jezus waren, en vertelden hen wat ze gezien en gehoord hadden. Jozef en zijn vrouw waren hierdoor zeer bemoedigd. Lukas 2:8-20

God kan zomaar uit het niets, in onmogelijke situaties hulp voor ons sturen. Ook is het voor God zo eenvoudig iemand naar u te sturen, die u bemoedigt en u antwoorden van Hem brengt.

Een aantal wijzen uit het Oosten volgden een ster (!!), die hen de weg wees naar de plaats waar baby Jezus in een kribbe lag te slapen. Volgens hun wijsheden duidde deze ster op de geboorte van een Koning voor de Joden! Hun kamelen waren volgeladen met geschenken voor deze Koning. De stal vulde zich met de geur van de wierook en mirre die ze meebrachten. Ook legden ze kostbare gouden geschenken voor de voeten van de blijde en verbaasde ouders. Mattheus 2:1-12
Waarom zou God deze dingen niet ook voor ons doen? Hij kan en wil ook in ónze noden voorzien op wonderlijke wijze. Stel je toch eens voor: Geen ANWB palen, maar wel een een wegwijzende ster die speciaal daarvoor door God geschapen was… Werkelijk het is mij te wonderbaar, ik kan er niet bij… Psalm 139:6 God is zelfs geïnteresseerd in details, zoals het verzorgen van een heerlijke geur in de stal! Annick en ik maken dit ook mee, dat God zorg draagt voor dergelijke details! God is echt zo’n geweldige, goede en betrouwbare God.Jezus was in groot gevaar. De door de Romeinen over Israël aangestelde koning Herodes, was een gruwelijke bruut. Toen hij van de wijzen hoorde dat er een Joodse koning geboren was, werd hij zo jaloers dat hij Jezus wilde laten vermoorden. God de Vader, waarschuwde de wijzen daarom in een droom om niet naar Herodes terug te gaan. Iets later waarschuwde een engel Jozef in een droom om naar Egypte te vluchten. Hoe had Jozef dat moeten doen zonder geld? Maar God had al in de reis en een paar jaar verblijf In Egypte voorzien door de gouden geschenken van de wijzen!! Mattheus 2:7-12 en 13-18

Zo kan God ook ons redden uit hachelijke gevaren. Vaak weten wij niet eens dat er gevaar is, zoals bij Jozef. Maar wanneer wij ons leven in Zijn handen toevertrouwen, zal toeval en noodlot ons niet kunnen verslaan. God is een machtige Beschermer en een sterke Strijder. We hebben al zoveel getuigenissen gehoord en gelezen, over hoe God’s engelen plotseling te hulp kwamen en bescherming en bevrijding gaven. Psalm 34:8

God zond (hooggeplaatste) wijzen uit het Oosten, om zich voor baby Jezus neer te werpen en Hem hulde te bewijzen, omdat de religieuze leiders en andere (plaatselijke) hooggeplaatsten dit weigerden te doen. Zou God dan ook niet anderen op jouw pad kunnen brengen, als familieleden of goede vrienden je (tijdelijk) verwerpen?

Vertrouw God in alles. Wat Hij voor Jezus deed, wil Hij ook voor u doen. 
Is dat een hoogmoedige veronderstelling? Nee. Absoluut niet.
Heeft Hij in Jezus Christus ons niet alle dingen om niet gegeven – 2 Petrus 1:3-4?
Dat God’s blijdschap en vrede in u blijft!

© 2005  Alive and Well Ministries       info@www.alive-and-well.org

[/column]