WB09 Kerst en Jezus -3- God met ons

[column width=”1/1″ last=”true” title=”” title_type=”single” animation=”none” implicit=”true”]

WB09 Kerst en Jezus -3- God met ons

Door Paul Immanuel

“Daarom zal de Here zelf u een teken geven: Zie, de jonkvrouw (=maagd) zal zwanger worden en een zoon baren; en zij zal hem de naam Immanuël geven.” Jesaja 7:14 zie ook Mattheus 1:23

Dit vers is zo geweldig!
Jesaja schreef dit zo’n 700 jaar voordat de maagd Maria zwager werd. Wat een geweldige profeet. Wat een lef. Wie gaat er nu opschrijven dat een maagd een zoon krijgt… en dat is nog niet alles: die zoon, volgens Jesaja, zal de naam Immanuël krijgen…
Immanuël betekent: “God met ons”. Maar in het Hebreeuws staat er: ‘El ‘Immanuw’el. Het Hebreeuwse woordje ‘el betekent ‘God’ en dit wordt dus niet vertaald in de meeste vertalingen. Maar wat er letterlijk staat is dus:
God met ons (is) God! Of God, God (is) met ons.

‘Immanuël’, een naam die God’s boodschap aan ons vertelt: “man, vrouw, luister, Ik ben niet boven in de Hemel gebleven, terwijl jullie door het lijden heen worstelen, alleen. Ik heb niet alleen maar boodschappers gestuurd naar jullie, met aanmoedigingen om je best te doen. Ik heb niet alleen maar gezegd dat ik van jullie houd en je wil helpen, als goede woorden, maar ik ben werkelijk met jullie. Ik ben werkelijk onder jullie komen wonen, werken en prediken. Het is niet alleen maar Mijn naam, Immanuël, maar Ik, God ben werkelijk met jullie, vóór jullie. Ik ben werkelijk voor jullie uitgegaan en heb het lijden in Mijn Lichaam genomen, aan het kruis, zodat jullie Mijn redding kunnen ontvangen.”‘Immanuël’, God die met mij, vóór mij is. Hij heeft het bewezen. Hij had de moed om uit de Hemel te komen en onder ons te wonen. Wat een nederigheid, wat een moed….wat een onvoorwaardelijke liefde! ‘Immanuël’, God is met je op je werk, thuis, in de familie, met je tienerkinderen. God, Jezus, is met je en gaat met je mee als je naar een rechtzaak moet of als je naar een bruiloft gaat of zelf trouwt.

‘Immanuël’, Jezus die ons beschermt en omringt met zorg en liefde. Hij is een Burcht, een Sterke Toren, een Schuilpaats. God met ons. We zijn met Christus geborgen in God de Vader! Kollosenzen 3:3

‘Immanuël’, Jezus, die God is, gezeten is aan de rechterhand van God, is met ons. Ook in 2006.
Ook in tijden van nood: “Zelfs al ga ik door een dal van diepe duisternis, ik vrees geen kwaad, want….Gij zijt bij mij…..!” Psalm 23. Het kan wel eens ‘stil’ zijn, maar Hij is met ons.
Ik denk aan vrienden, een familie die een aantal dagen geleden een geliefde aan God hebben overgegeven. Zij is bij God en God is met hen! Immanuël!
Ik denk aan een getuigenis op de radio een paar dagen geleden. Enkele mensen gingen in het ziekenhuis kerstliederen zingen, terwijl ze helemaal niet konden zingen. Toen ze klaar waren en het ziekenhuis uitliepen, kwam een jongeman achter hen aanrennen. Buiten adem vertelde hij, dat hij bij zijn oma aan het bed zat, terwijl zij de liederen hoorde. Jarenlang had hij gebeden en geprobeerd haar te vertellen van Jezus. Ze wilde er steeds niets van weten. Maar deze avond, in het ziekenhuis, hoorde ze de liederen over de geboorte van Jezus. Over dat Jezus met haar en in haar wilde zijn. Ze brak en haar kleinzoon leidde haar tot Jezus. Een half uur later ging ze in volle vrede naar de Heer, om daar eeuwig met Hem te leven. Immanuël!

Immanuël, God met ons.
Immanuël, God met jou.
Begrijpt u nu hoe trots ik ben op mijn ouders, dat ze mij ook deze naam hebben gegeven. Dat heeft een verschil gemaakt in mijn leven…denk ik toch…
Samen met mijn vrouw willen we Jezus Immanuël eren.
God zij met u,

© 2005  Alive and Well Ministries       info@www.alive-and-well.org

[/column]