WB10 Nieuw Jaar 2006

[column width=”1/1″ last=”true” title=”” title_type=”single” animation=”none” implicit=”true”]

WB10 Nieuw Jaar 2006

Door Paul Immanuel

Lieve vrienden,
We zenden jullie bij deze een foto.
Op de foto staat: Sjalom for 2006! ‘Sjalom’ is niet zomaar een interessant Hebreeuws woord, het is waarschijnlijk een van de meest krachtige woorden en wensen die je maar kunt geven. ‘Sjalom’ is ook de groet die ze elkaar in Israël geven. In Roemenië zeggen ze ‘paache’ en in Iran (in Farschi) zeggen ze ‘Salaam’.

Het ‘Strongs’ woordenboek, dat de betekenissen geeft van Bijbelse woorden definieert het woord Sjalom als volgt:
1) volledigheid, welzijn, welstand, vrede
1a) volledigheid (van getal)
1b) gezondheid, veiligheid (van lichaam)
1c) welzijn, voorspoed
1d) vrede, rust, tevredenheid
1e) welbevinden, vriendschap
1e1) in menselijke betrekkingen
1e2) t.o.v. God, vooral in verbonds-verhouding
1f) vrede (tegenover oorlog)
1g) vredig (bn)
Andere woordenboeken zoals Vine’s bevestigen dit. Kan je nu zien waarom die groet zo krachtig is?
Sjalom wordt in de Bijbel vertaald met ‘vrede’ en dat is correct, maar wij begrijpen dat vaak alleen maar als ‘afwezigheid van oorlog en ruzie’. Dat is niet wat God wil communiceren als Hij in Jeremia 29 spreekt:Want Ik weet, welke gedachten Ik over u koester, luidt het woord van de HERE, gedachten van vrede [Sjalom] en niet van onheil, om u een hoopvolle toekomst te geven.Zijn gedachten over ons zijn: vrede met God door vergeving van onze zonden, vrede met onszelf en anderen, gezondheid in ons lichaam, voorspoed in financieën, goede vriendschappen etc. Feitelijk is dat een herstel van wat Adam en Eva hadden toen alles nog goed was!Laten we nu nog eens met andere ogen naar Jesaja 53:5 kijken.

Wat zegt God daar nu eigenlijk:
Maar om onze overtredingen werd hij doorboord, om onze ongerechtigheden verbrijzeld;
de straf die ons de vrede [Sjalom] aanbrengt, was op hem [Jezus], en door zijn striemen is ons genezing geworden.Onze Heer Jezus deed dat voor ons.Dit is ons gebed voor jou en je gezin!Sjalom for 2006!Paul Immanuel en Princess Annick Rooda

© 2006  Alive and Well Ministries       info@www.alive-and-well.org

[/column]