[column width=”1/1″ last=”true” title=”” title_type=”single” animation=”none” implicit=”true”]

WB11 Nieuw Jaar 2006 – Eenheid

Door Paul Immanuel

Met elkaar kunnen we het doen…..samen in de Naam van Jezus…..de ons land beïnvloeden

Nu ik zit na te denken over hoe ik dit wil verwoorden, vallen mijn ogen op een gedeelte uit Jacobus. Die tekst bevestigt wat ik eerder dacht te schrijven, maar ik wilde eigenlijk gewoon een bemoediging schrijven. Maar okay, laten we het dan maar een bemoedigende aanmoediging noemen.

Genesis 11:1-9  “1 De hele aarde nu was één van taal en één van spraak. 2  Toen zij oostwaarts trokken, vonden zij een vlakte in het land Sinear, waar zij zich vestigden. 3  En zij zeiden tegen elkaar: Welaan, laten wij tichelen maken en die goed bakken. En de tichel diende hun tot steen en het asfalt diende hun tot leem. 4  Ook zeiden zij: Welaan, laten wij ons een stad bouwen met een toren, waarvan de top tot de hemel reikt, en laten wij ons een naam maken, opdat wij niet over de hele aarde verstrooid worden. 5  Toen daalde de HERE neer om de stad en de toren, die de mensen bouwden, te bezien, 6  en de HERE zei: “Zie, het is één volk en zij allen hebben één taal. Dit is het begin van hun streven; nu zal niets van wat zij denken te doen voor hen onuitvoerbaar zijn. 7  Welaan, laat Ons neerdalen en daar hun taal verwarren, zodat zij elkaars taal niet verstaan.”

Een wonderlijk stukje geschiedenis, dat overigens door de wetenschap bevestigd is, in die zin, dat vastgesteld is dat alle talen terug te voeren zijn tot één taal…         Een opvallende conclusie trekt God hier: omdat het één volk is en zij allen één taal hebben, is blijkbaar alles voor hen mogelijk! Ze wilden de hemel bereiken en zeiden: “laten wij ons een naam maken, opdat wij niet over de hele aarde verstrooid worden”. Een naam maken, voor wie? Ze waren al één volk. En wie zou hen dan verstrooien? Er was maar één volk en dat waren zij zelf. Wel, blijkbaar streefden ze naar hetzelfde als de duivel dat eeuwen daarvoor gedaan had. Ze streefden ernaar om boven God te staan! De mens gebruikte die capaciteit om alles te kunnen bereiken wat ze wilden, voor een egoïstisch, goddeloos streven. God moest dus ingrijpen. Hoe deed Hij dat dan? Door verwarring te geven van spraak, de tong! Let wel, God bracht geen oorlog of strijd, geen roddel of kwaadsprekerij – nee, God raakte de tong van het merendeel van de mensen aan, zodat ze een andere taal spraken.
Mooie boel, want daarom moeten wij nu al die talen leren op school.

Onmiddellijk was er verdeeldheid:
“8 Zo verstrooide de HERE hen vandaar over de hele aarde, en zij staakten de bouw van de stad. 9Daarom noemt men haar Babel, omdat de HERE daar de taal van de hele aarde verward heeft en de HERE hen vandaar over de hele aarde verstrooid heeft.”

De mens was niet meer in staat om een eenheid te vormen en alles te doen wat het egoïstische, goddeloze hart begeerde.

Okay, maar wat is nu de boodschap?
Een Van Streven: Als wij, de kerk van Jezus Christus willen dat de wereld verandert, moeten we beginnen met één van streven te worden. Eén te worden (dus niet gelijkvormig). Dat kunnen we ondermeer doen door het wijzen met de vinger naar elkaar na te laten!! Het streven (in grote lijn) is dat God en Zijn Zoon Jezus in de wereldwijde kerk worden geëerd (verheerlijkt) als de enige waarachtige God, en dat we wereldwijd (dus ook plaatselijk) het evangelie van redding door Jezus met compassie uitleggen aan de onbekeerde medemens. Bouwen en niet afbreken. Kort gezegd betekent dit dus dat ons streven Godgericht moet zijn en niet ‘ikke gericht’.

Babbelen: Laten we op houden met ‘Babelen’ (babbelen). “Spreekt geen kwaad van elkaar broeders…wie bent u dat u uw naaste oordeelt.” Jacobus 4:11a en 12b Met hartstocht preekt Jacobus in zijn brief over het venijn van de tong, of, zoals Elly en Rikkert ooit zongen: ‘als alle wapens uit de wereld zouden zijn, zouden mensen elkaar met hun tong doden’. Jacobus dringt er op aan om de tong te beheersen.

Laten we ons nu eens voornemen om in dit Nieuw Jaar, en daarna, aan de eenheid onder Christenen (kerken, gemeenten) te werken. Als wij nu eens een beslissing zouden nemen om hier aan te gaan bijdragen, hiermee te starten, wow, dan kunnen we een geweldige revolutie in de wereld teweeg brengen. Opwekking: een revolutie van redding van mensen voor de eeuwigheid en een krachtige, groeiende, wereldwijde kerk. Moeten alle theologieën dan eerst één worden? Nee, natuurlijk niet. Moeten alle kerken dan eenzelfde naam of leiderschap hebben. Allicht niet! Het gaat om onze hartsgesteldheid naar elkaar, onze eigen geloofsgenoten! We kunnen beginnen met terug te gaan naar de Bijbel als absoluut gezaghebbend boek (één taal), én in en met de liefde van Jezus naar buiten te gaan treden (één streven).

Als de mens vroeger, doordat ze één streven en één taal hadden alles konden doen wat hun hart begeerde, hoeveel te meer kunnen wij Christenen in Nederland, België en elders, een impact maken, dat het land zal schudden!
Eén taal, één streven – één gezaghebbende Bijbel, één in de liefde van Jezus.
Is dat makkelijk? Nee. Gaat het vanzelf? Nee. Het kost jezelf

© 2006  Alive and Well Ministries       info@www.alive-and-well.org

[/column]