[column width=”1/1″ last=”true” title=”” title_type=”single” animation=”none” implicit=”true”]

WB13 Zekerheid in de storm

Door Paul Immanuel

“En het geschiedde op één van die dagen, dat Hij in een schip ging met zijn discipelen, en Hij zei tot hen: Laten wij oversteken naar de overkant van het meer; en zij staken van wal. 23 En terwijl zij voeren, viel Hij in slaap. En er sloeg een stormvlaag neer op het meer en zij kregen water in en verkeerden in nood. 24  Toen kwamen zij en maakten Hem wakker en zeiden: Meester, Meester, wij vergaan! En Hij, wakker geworden, bestrafte de wind en de wilde wateren. En zij kwamen tot rust en het werd stil. 25  En Hij zei tot hen: Waar was uw geloof?…” Lukas 8:22-26

Ken jij ook dat gevoel, het gevoel dat God soms slaapt? Begrijp me niet verkeerd, we zijn niet zo dom dat we werkelijk denken dat Hij slaapt, en het is ook geen beschuldiging, maar toch, soms lijkt de hemel van koper te zijn en lijkt het alsof God je negeert. Niets is minder waar, maar het gevoel kan erg reëel zijn. Dit noemen we de woestijn – of wildernis ervaring, een periode van training waarin God omstandigheden gebruikt om ons te helpen dichter bij Hem te komen en sterker te worden. Vaak zijn het omstandigheden die niet door God zijn gebracht, zoals ziekte, dood, ongelukken etc. Soms komen we in een fase van ons leven dat plotseling van alles niet meer zo makkelijk gaat, dingen zitten tegen, slecht nieuws, ziekte, je bedrijf gaat door een dal. En je bid, maar krijg je geen antwoord, je gaat naar diensten toe, zoekt in het Woord naar antwoorden, maar het lijkt niet echt de doorbraak te geven die je zoekt. De wind wordt harder en harder en het water wordt steeds onstuimiger, de boot loopt vol…Heer waar bent U dan? Ik dacht dat alles volgens plan was? Heer U had toch gezegd dat…?

Dat is het! Wat heeft God gezegd?! Kijk eens naar de discipelen, Jezus zei tegen de discipelen: “…Laten wij oversteken naar de overkant van het meer;”. Jezus sprak een Woord (Hij spreekt nooit zinloze, lege woorden). Als Hij iets spreekt, betekent dit, dat Hij het meent, dat het zal gebeuren en dat het ook mogelijk is. Als Jezus hier zegt dat ze naar de overkant gaan, dan meent Hij dat ook en zullen ze daar ook zeker aankomen. Staat er niet geschreven in Jesaja dat Gods Woord niet leeg weerkeert, maar dát zal volbrengen waartoe God het gezonden heeft? (Jes. 55:11) Daarom zijn Gods beloften in Zijn Woord en de woorden die God duidelijk tot u persoonlijk heeft gesproken van zo groot belang. Het betekent namelijk dat ze uitkomen, wat er ook tegenwerkt, wat de duivel ook doet om u en dat Woord tegen te houden. We zien zo nog wel waarom de duivel de discipelen probeerde tegen te houden.

In elk geval hadden de discipelen die les nog niet geleerd. Ze waren de woorden van Jezus vergeten. Ook de wonderen en tekenen waren nog slechts een vage herinnering die voor hen absoluut niet meer ter zake deden…de boot stond op zinken en ze schreeuwden het uit dat ze vergingen. Ze hadden zich in hun gevoelens en denken al volledig laten overtuigen dat ze zouden verdrinken. Geloof me, de situatie was ernstig! Minstens vier van de twaalf waren zeer ervaren vissers en kenden de wateren als hun ‘broek’zak. Toch is het nu juist Gods Woord, Zijn beloftes en Zijn machtige Zoon Jezus, die ons hulp bieden! Echt! We vergaan niet. Ga terug naar de beloftes die Hij persoonlijk aan je gegeven heeft. Ga terug naar de beloftes in het Woord, zoals over genezing voor je lichaam. Bouw je leven op die woorden die Jezus zelf heeft gesproken.

Nu is het opvallend dat Jezus gewoon lag te slapen. Ik denk dat dit een beetje symbool staat voor onze gevoelens in zo’n stormachtige tijd van ons leven, waarin God een tijdje niet lijkt te spreken of niets lijkt te doen. Toch mogen we gerust vaststellen dat zelfs al was de zondvloed toen uitgebroken, dat dit bootje niet zou zijn gezonken, maar aan de andere kant zou aangekomen zijn. Hoe dat dan kan? Jezus heeft altijd een oplossing en is nooit om raad verlegen!

Toch wil ik nog iets delen van wat me hier verder opvalt. Ze maakten Jezus wakker, Hij bestrafte de storm, keerde Zich om en bestrafte toen de discipelen: “Waar was uw geloof?”. Wel, ze maakten Jezus toch wakker? Ze riepen het toch uit naar Jezus? Dat klopt, maar ze deden het zonder geloof: “Meester, trekt U Zich er niets van aan dat wij vergaan?” (zie Markus 4:38) Ze maakten Hem niet wakker, met het verzoek om de storm te bestraffen!! Nee, zelfs met Jezus in de boot waren ze ervan overtuigd dat ze zouden vergaan. Wat een troost dat God ons niet ‘afstraft’ voor ons gebrek aan geloof. Jezus stond op en bestrafte de storm eerst! Hij weet dat we onderwijs en training nodig hebben!
Er is nog iets dat Jezus met de vraag “Waar was uw geloof?” bedoelde. God wil dat wij zelf gaan leren in geloof en autoriteit op te treden. Er zijn vele getuigenissen over de stormen die in de VS hebben gewoed, waar Christenen in vrijmoedig geloof de storm over hun bezittingen bestraften, en waar de storm en het water het onaangetast liet. Zelf hebben we meer dan eens meegemaakt dat regen en storm en wind evangelisatieacties dreigden te verhinderen, en waar we het bestraften in de Naam van Jezus en waar de regen vervolgens een omweg maakte of stopte. Jezus is machtig!
Waarom nu die storm? Lees maar eens verder: de genezing van een ernstig bezeten man.

Tot slot. Lees Psalm 121 eens. Het is werkelijk een schitterende, troostende Psalm, waarin de schrijver duidelijk zelf door stormachtige tijden heenging. Als jij door een storm heengaat, probeer nog eens te bedenken wat God tot je gesproken heeft, of ga terug naar de Bijbel en zoek Gods beloften over de situaties op! Geef nooit op. Laat het ons weten als we mee kunnen bidden voor je. God houdt van je!

© 2006  Alive and Well Ministries       info@www.alive-and-well.org

[/column]