[column width=”1/1″ last=”true” title=”” title_type=”single” animation=”none” implicit=”true”]

WB14 Lofprijs

Door Paul Immanuel

Handelingen 16:16-40
Paulus en Silas worden helemaal in elkaar geslagen met een zweep, met de beschuldiging dat ze de stad Filippi in rep en roer brengen en de verkeerde zeden prediken. Geloof me, het zou nog niet eens in Paulus en Silas opkomen om verkeerde zeden te prediken of oproer te veroorzaken. Toch moeten we nuchter zijn: er zijn plaatsen waar als je de naam van Jezus noemt mensen onrustig worden en zich beginnen te verzetten. Ook kan het zijn dat als je in de kracht van Jezus mensen genezing brengt, familie of vrienden van de genezene in opstand komen. Wij hoorden van een vrouw in Nederland die genezen was door de Heer en uit haar rolstoel kwam. Om onbegrijpelijke redenen was haar echtgenoot daar zo boos over, dat deze vrouw uiteindelijk na een aantal weken haar rolstoel weer begon te gebruiken en binnen korte tijd het ziektebeeld weer terug had. Genezen worden kan ook geld kosten… Je kunt je uitkering en allerlei andere voorzieningen kwijtraken. Maar wat wil je?
Zelf heb ik een (ei)allergie gehad en werden bepaalde stofjes in mijn hersenen niet aangemaakt, waardoor ik depressief was. Mede daardoor werd ik gedeeltelijk arbeidsongeschikt en kreeg ik een vaste uitkering. Toen God mij jaren geleden aanraakte en genas verdween de depressie! Ik heb toen de consequenties daarvoor genomen en contact opgenomen met de instanties om mijn uitkering op te zeggen. De man van de uitkeringsinstantie waarmee ik sprak kon niet goed begrijpen waarom ik dat deed, ‘niemand doet dat’. Wel, de Bijbel zegt dat als we kinderen van God zijn we rechtvaardig moeten handelen. Je bent niet ziek meer, dus je hebt geen recht op uitkering meer, ook al heb je er in de strikt wettelijke zin recht op (dat is wat ze zeiden!).

Toen Paulus en Silas een vrouw genazen van een ‘waarzeggende’ geest (vers 18), die haar veel leed bracht, werden ze gearresteerd en in het gevang gegooid. Waarom? Omdat de eigenaars van de vrouw zagen dat hun bron van inkomsten opdroogde, omdat de vrouw geen voorspellingen meer kon doen over mensen. (Overigens is het niet een waarzeggende geest, maar een leugen geest van de duisternis.) Ze gaven er helemaal niets om dat deze vrouw vrij was van een verschrikkelijke binding. Het enige wat hen woedend maakte was dat de vrouw geen geld meer voor hen binnenbracht.

De gevangenisbewaarder gooide Paulus en Silas in de binnenste kerker, sloot hun voeten in het blok en liet hen  bloedend en gewond achter voor de nacht.

Is dit niet een situatie om depressief van te worden? Heb jij dat ook wel eens meegemaakt? Gefrustreerd over hoe mensen reageren als je alleen maar goed wil doen. Je bedoelt het zo goed en mensen reageren precies het tegenovergestelde, verzetten zich tegen je en proberen je schade te veroorzaken. Zeer onrechtvaardig en pijnlijk. De twee mannen werden daarbij ook nog eens lichamelijk in elkaar geslagen. Maar wat is hun reactie?

De doorgewinterde Paulus zegt tegen zijn discipel Silas: ‘Zing Silas, zing!’ En de beide mannen beginnen Gods lof te zingen. Hardop. Iedereen kon het horen in de gevangenis. Ze prezen God en dankten God. De Bijbel leert ons om God onder alle omstandigheden te danken. We hoeven Hem niet te danken voor de slechte dingen, want die komen niet van Hem. Wel wil Hij dat we Hem danken ondanks de moeilijkheden, ondanks de tegenstand, ondanks slechte dingen die gebeurd zijn. Hebreeën 13:15 moedigt ons aan Hem voortdurend lof-offer te brengen, de vrucht van onze lippen. Dat betekent dat God ook vereerd wordt met onze stem, het hardop uitspreken van onze dankzegging en lofprijs.

Waarom? Niet omdat je het voelt, want je gevoel komt zeer ernstig in opstand als je dat doet. Je voelt er geen klap van en het liefst zeg je alleen maar negatieve woorden…je hebt pijn en ben gefrustreerd, verworpen. Nu is de grote vraag of dat helpt. Het antwoord van God is heel simpel: ‘Zing Paul, zing!’ Lofprijs haalt de aandacht van jezelf af en richt het op God. Het leidt ons van onze pijn af en begint ons wezen (en de emoties!!) te richten op de God van herstel en redding, de God van genezing en bevrijding, de God van oplossingen, en boven alles op de God die mij zo ontzettend lief heeft. Prijst Hem in goede tijden, prijst Hem in slechte tijden.

De volgende verzen laten iets zeer wonderlijks zien. Een aardbeving in de gevangenis!! Alle deuren slaan open en de boeien springen los! God reageerde bij Paulus met een zeer wonderlijke, bovennatuurlijke bevrijding. Een wonder. God heeft altijd een oplossing. Als wij ons hart op God onze Vader blijven richten, dan zal Hij komen met een oplossing. Hij zal komen met hulp. Is dat altijd makkelijk? Nee. Kan je het leren? Ja. En het werkt…en God krijgt alle eer en glorie! Joehoe!!

“Looft de Here alle gij volken, prijst Hem alle gij natiën, want Zijn goedertierenheid is machtig over ons”

© 2006  Alive and Well Ministries       info@www.alive-and-well.org

[/column]