WB15 leven en Overvloed

[column width=”1/1″ last=”true” title=”” title_type=”single” animation=”none” implicit=”true”]

WB15 leven en Overvloed

Door Paul Immanuel

“Ik ben gekomen”, zegt Jezus, “opdat zij leven hebben en overvloed”. Johannes 10:10 “..mijn beker vloeit over.” Psalm 23:5

Eén van de dingen die me de laatste jaren meer en meer duidelijk is gaan worden, is dat het Gods wil blijkt te zijn, dat we mogen leven in overvloed. In mijn vrijgezellen jaren heb ik altijd met een idee rondgelopen dat het niet nodig is een eigen huis te hebben en een nieuwe auto. Ik stond dan ook bekend om mijn tweede-handse auto’s (die er echt wel goed uitzagen hoor). Dit soort gedachten en denkbeelden die we als Christenen (overwegend in Europa) hebben over geld, rijkdom en bezittingen, zijn geworteld in een ‘nederigheids-principe’. Of moet ik zeggen een valse nederigheids-principe. Voordat we een denkbeeld of theologie aanvaarden, moeten we terug naar de Bijbel en zien of het Bijbels is. Wil God werkelijk dat we arm zijn, of maar net rondkomen van ons inkomen? Of zou het kunnen zijn dat God wil dat alle mensen overvloed hebben? Wanneer ik mezelf vragen stel over wat Gods wil zou kunnen zijn, ga ik vaak terug naar Genesis 1-3, waarin zoveel van die vragen beantwoord worden. Wanneer we ons een voorstelling maken van hoe Adam en Eva daar leefden, zien we overvloed, rijkdom en heel veel vredige, vreugdevolle vrijheid.

En dan, net als je een beetje begint te geloven dat het misschien wel eens waar zou kunnen zijn dat het Gods wil is dat we overvloed hebben, flitsen de gedachten en beelden van rampgebieden ons voor de ogen. Schokkende beelden van hongerenden en zieken in Afrika, India en andere landen trekken aan ons gevoel van medeleven. Vaak volgen schuldgevoelens, heel duidelijk of soms heel subtiel, dat wij het zo goed hebben. Hoe moeten we daar nu mee omgaan? Hoe kan ik Gods gedachten van een hoopvolle toekomst, van leven in overvloed verzoenen met de beelden van zoveel nood? Hoe kan God dat nu willen? Hier is erg veel over te zeggen natuurlijk, maar ik wil je gewoon wat gedachtegoed geven om vanuit het Woord hierover na te denken.

De Rijke Jongeling in Lukas 18:18-27 zat vast aan zijn rijkdommen en aan het wereldsysteem van winst en toename. Hij had totaal geen beeld en idee van hoe Gods Koninkrijk werkte. Jezus wel natuurlijk, Hij had de schriften bestudeerd. Jezus geeft hem raad en zegt tegen deze jongeling: “verkoop alles wat je bezit en verdeel het onder de armen, en u zult een schat hebben in de hemelen, en kom hier en volg Mij.” vers 22. Dit is nu exact wat God wil dat we doen. Niet dat we nu allemaal alles moeten verkopen, maar wel dat God wil dat we leren distribueren (“verdeel”). Maar, hoe kunnen wij als Christenen nu een absolute impact maken in deze wereld, als we geen geld hebben? Weet je, als de meeste multinationals en andere rijken niet geven en distribueren, dan toch zeker wel de Christenen? Maar dan moeten de Christenen op basis van Gods principes gaan leren ontvangen van de erfenis die God nu al voor ons heeft, nu, hier op aarde.

God wil dat we beginnen met distribueren, waarna we terugontvangen, zodat we weer meer kunnen distribueren, enzovoorts. Door te geven, ontvangen we, en door te ontvangen kunnen we juist weer meer geven, onder andere aan goede organisaties die het geld gebruiken om de noden van armen en hongerenden te ledigen. Paulus schrijft: “En God is bij machte alle genade in u overvloedig te schenken, opdat u, in alle opzichten te allen tijde van alles genoegzaam voorzien, in ALLE GOED WERK OVERVLOEDIG MAG ZIJN,…” 2 Korinthiërs 9:8 Waarom wil God ons overvloedig genade schenken? In de eerste plaats omdat we het zelf nodig hebben en Hij ervan geniet om ons goed te doen. In de tweede plaats geeft Hij overvloedig, zoals de tekst zegt, opdat we dan in alle goed werk overvloedig zullen zijn. Deze tekst staat in een hoofdstuk dat geheel over geven gaat, over het zaaien van onder meer financiën. Wat Paulus hier onderwijst is dat als wij geven, we ook oogsten. Vervolgens leert hij ons dat het doel hiervan is dat we ZELF overvloedig kunnen leven EN dat we meer uitdelen, distribueren zodat ANDEREN OOK overvloedig kunnen gaan leven.

Terug naar de Rijke Jongeling. Jezus bedoelde naar mijn mening helemaal niet dat de jongeling niets meer mocht hebben of als een zwerver moest gaan leven. Jezus wilde dat de Rijke Jongeling het principe van God ging begrijpen en los zou komen uit de MACHT van geld. Geld is er voor ons en niet wij voor het geld. Wanneer de jongeling alles zou hebben gedistribueerd (doelgericht geven, zaaien), zou het op een gegeven moment in overvloedige mate weer terug gaan komen. Jezus wist dat als hij dit zou doen, hij zeer bruikbaar zou zijn in het werk hier op aarde en hij een belangrijke rol zou kunnen spelen in hulpverlening, simpelweg omdat hij betrouwbaar zou blijken te zijn, een man van geloof. En kijk dan eens naar de uitleg die Jezus later aan Zijn discipelen geeft. Hieruit blijkt duidelijk dat Jezus wel degelijk overvloed en rijkdom in gedachten had, voor diegenen die in geloof distribueren, zaaien!

Mogen we een organisatie bij je aanbevelen? Every Child Ministries (www.ecmafrica.org) in Ghana, die voor slaaf kinderen en andere kinderen in deze natie zorgen. Heer we willen distributeurs zijn van geld, zodat Uw Koninkrijk zich uitbreidt en mensen leven krijgen in overvloed! Maar opnieuw: bedenk ook dat God het welzijn en leven van u, Zijn eigen kind op het oog heeft!

“Ik ben gekomen”, zegt Jezus, “opdat zij leven hebben en overvloed”. Johannes 10:10 “..mijn beker vloeit over.” Psalm 23:5
Veel groeten en een ‘overvloeiende beker toegebeden’

© 2006  Alive and Well Ministries       info@www.alive-and-well.org

[/column]