[column width=”1/1″ last=”true” title=”” title_type=”single” animation=”none” implicit=”true”]

WB16 Leven en Overvloed -2

Door Paul Immanuel

Jaren geleden hoorde ik een preek, waarin de prediker vertelde over een jongeman, die van huis weggelopen was, geld had gestolen van zijn vader en het verbrast had in de grote stad aan feesten, vrouwen en drugs. De man werd uiteindelijk opgepakt en in de bak gegooid. Berooid, verslagen en beschaamd dacht hij na over de loop van zijn leven en hoe hij zijn eigen vader had bedrogen en bestolen. Hij wilde graag terug naar zijn pa, maar was bang afgewezen te worden, en, dacht hij, dat was eigenlijk het enige dat hij kon verwachten gezien zijn schandalige gedrag. Toch schreef hij zijn pa een brief waarin hij uitlegde dat het hem zo speet wat hij gedaan had en thuis wilde komen. Hij vroeg of zijn pa een vlag in de boom, die bij de spoorlijn stond te hangen (ze woonden op een boerderij), als hij welkom was. Wanneer hij dan naar huis zou komen met de trein zou hij zien of hij welkom was. Een aantal weken later werd hij vrijgelaten en vertrok met de trein. Toen hij langs de boerderij kwam waar de boom stond, zag hij geen één vlag…..de hele boom hing vol met vlaggen en lakens….

In Lukas 15 staat het geweldige verhaal dat Jezus vertelde over de verloren zoon. Het is best belangrijk te beseffen dat Jezus zelf deze gelijkenis vertelde. Er staan revolutionaire dingen in, die we dreigen te missen, omdat we het verhaal al zo goed kennen en er daarom soms vluchtig overheen lezen. Vanuit dit verhaal gaan we in deze Bemoedigingsbrief nog even verder op het onderwerp van vorige week: OVERVLOED. Kort gezegd kwam het er vorige week op neer dat God wil dat we overvloed hebben, zodat we er zelf van kunnen genieten, maar ook zodat we kunnen distribueren, voor de werken die God wil dat we verrichten in en voor deze verloren wereld.
Ik schreef vorige week ook hoe vanuit bepaalde theologische hoeken dit onderwerp altijd vermeden is en afgedaan is als on-Bijbels of zelfs goddeloos. Rijk zijn was taboe. Laten we eens kijken naar een aantal principes die Jezus probeerde te communiceren naar ons.

De jongste zoon van een rijke boer vroeg zijn pa zijn gedeelte van de erfenis. Tot mijn stomme verbazing lezen we dan dat de vader het hem geeft. Mijn pa zou me al aan zien komen. Onbeschaamd is zoiets in onze cultuur. Ik heb begrepen dat het in de Joodse cultuur ook niet erg gebruikelijk is, maar dat het wel voorkomt. In ons verhaal hebben we te maken met een vader die veel verder gaat dan wat van een heel goede vader verwacht mag worden. Het is dan ook een gelijkenis die spreekt over God als Vader en ons mensen als zonen (kinderen).

Vele jaren heb ik gedacht dat we de erfenis van God pas krijgen in de hemel, nadat we gestorven zijn. Maar hier klopt iets niet, ik ben de ontvanger van de erfenis (door genade!!), en wordt niet verondersteld te sterven om het te ontvangen. De erflater daarentegen, Jezus Christus, is gestorven. Door zijn sterven en opstanding, ben ik vergeven van al mijn zonde en een kind geworden van de Vader in de Hemel. Dát maakt mij hier op aarde al deelgenoot van de erfenis!! Natuurlijk niet helemaal. De volheid van alle dingen zullen we ontvangen in de Hemel. 1) tekstverwijzingen hierover.

Laten we eens zien wat er verder gebeurt. De jongeman verbrast het geld met feesten, drinken en hoeren. Hij komt in zware problemen, komt tot inkeer en gaat naar huis… op hoop van zegen dat hij er als dienstknecht mag werken. Zijn pa staat al op hem te wachten, mensen uit de streek hebben hem zien aankomen en de vader al ingelicht. De vader laat hem amper uitspreken, valt hem om de hals, kust hem en gebiedt de slaven zijn eigen opperkleed te halen en die de zoon te geven, en hem weer de zegelring aan de vinger te doen en hem schoenen te geven (blootsvoets betekent dat je een slaaf bent). DIT IS GENADE!!! DIT IS GODS GENADE. Hij vergeeft en Hij hersteld ons terug in de positie die wij oorspronkelijk hadden…zoon, dochter, erfgenaam. Let op de vreugde van de vader en hoe er feest wordt gevierd. Jezus hield van goede feesten (zoals bijvoorbeeld ook de bruiloft in Kanaa).

Wat was nu de reactie van de oudste zoon? Die was woedend. Ronduit belachelijk vond hij de reactie en goedheid van zijn vader. “Zoveel jaren ben ik al in uw dienst en nooit heb ik uw gebod overtreden, maar mij heeft u nooit een geitenbokje gegeven om met mijn vrienden feest te vieren.” ‘Maar voor deze brasser, mijn broer wel’, vervolgde hij. Vers 29-30 Let dan eens op wat Jezus vervolgens vertelt over de vader’s reactie: “Maar de vader zei tot hem: Kind, u bent altijd bij mij en al het mijne is het uwe.” Vers 31 Wat een schitterende les hier. De oudste zoon had altijd precies gedaan wat van hem verlangd werd, hij hield de wetten en regeltjes, net als de Joodse leiders, maar hij had geen relatie met zijn vader. Hij had nog steeds niet begrepen dat alles wat van zijn vader was, ook van hem was. Hij was feitelijk al volledig deelgenoot van de bezittingen van zijn vader. Dat is wat de vader zei! Hij hield zich echter aan de regels en werkte, werkte en werkte. Jezus toont ons hier niet dat werken verkeerd is, maar dat we in de eerste plaats leven in de GENADE van God de Vader. Dat alles ons vrijelijk ter beschikking staat voor Zijn kinderen. Genade is ook een risico, net als met de jongste zoon die een harde les eruit leerde.
Misschien klinkt dit wat ver gegrepen, maar geef dit tijd, pak de Bijbel erbij, vraag God om inzicht. Gods genade gaat mijn pet te boven, maar ik wil wel zoveel mogelijk leren het te grijpen…voor mezelf…voor een wereld in nood.

Leven en overvloed toegebeden!

© 2006  Alive and Well Ministries       info@www.alive-and-well.org

[/column]