[column width=”1/1″ last=”true” title=”” title_type=”single” animation=”none” implicit=”true”]

WB17 Goede Werken

Door Paul Immanuel

Efezen 2:8  “Want door genade bent u behouden, door het geloof, en dat niet uit uzelf: het is een gave van God; 9  niet uit werken, opdat niemand zal roemen. 10 Want zijn maaksel zijn wij, in Christus Jezus geschapen om goede werken te doen, die God tevoren bereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen.”

Hebt u dat ook wel eens, dat God u iets vraagt, of je weet dat God iets van je verlangt te doen en je vindt het te moeilijk. God wil bijvoorbeeld dat u ergens gaat spreken, of Hij wil dat u een persoon opzoekt en troost, die net een geliefde heeft verloren. Je voelt je volledig onbekwaam en vraagt je af of God misschien de foute persoon voor ogen heeft. Alsof God fouten maakt. We lazen dat een aantal maanden geleden al over Mozes, die feitelijk tegen God zei: ‘Heer, zoek toch iemand anders, want het is een grote fout om mij hiervoor te gebruiken.’
Velen van ons gaan daar wel doorheen, leiders en ‘leken’. Laten we eens kijken naar de bemoedigende tekst in Efezen.

Om te beginnen benadrukt Paulus daar weer eens duidelijk dat we door genade zijn behouden. Jezus’ offer aan het kruis was voldoende om de straf voor onze zonden weg te nemen. Daardoor konden (kunnen) we weer een relatie hebben met God de Vader. We kunnen daar helemaal niets voor doen, helemaal niets. Goede werken helpen helemaal niets voor het herstel van onze relatie met God. Alleen kunnen we een keuze maken ons geloof te stellen in die genade, in dat offer. Dit geloof is een gave die beschikbaar is voor iedereen!! Omdat Paulus wist hoezeer de mens geneigd is om zichzelf acceptabel te maken voor God, voegt hij er nog eens aan toe: “behouden…..niet uit werken, opdat niemand zal roemen.”

Dan staat er in vers 10 dat wij door God gemaakt zijn, en “in Christus Jezus geschapen om GOEDE WERKEN te doen”.
We zijn door God gemaakt, geschapen, gewenst. Maar dan: “In Christus Jezus geschapen…”. Dit wijst op de wedergeboorte. Paulus zegt dat we in Christus een nieuwe schepping zijn geworden. 2 Corinthen 5:17 We kunnen hier nu niet te veel op ingaan, maar dat houdt in dat Jezus in ons is komen wonen, en dat onze geest levend is gemaakt doordat de Heilige Geest in ons is gekomen. DAN ZIJN WE in staat om Gods goede werken te doen. Wie doet die werken dan? Ik! Alleen? Nee, Jezus heeft mij in Hem een nieuwe schepping gemaakt, mij gevuld met de Heilige Geest. Dus Jezus en de Heilige Geest helpen mij om die goede werken te doen. Die zijn dan ook tot eer en glorie van God en niet van ons.
Maar wat zijn deze goede werken nu anders dan die van een niet-christen? Wel, ik wil niets af doen van het opofferende werk van vele vrijwilligers in deze wereld, waarvan een deel carrière en soms zelfs leven opgeven voor dat doel. Maar een Christen kan hetzelfde doen, met eeuwigheidswaarde. De dingen die wij doen kunnen leiden tot de redding van iemand voor de eeuwigheid!! Dat is de kracht die in ons is. Een kracht van Jezus en de Heilige Geest die mensen kan genezen, aanraken, tot inkeer kan brengen; kan voeden, helpen etc., waardoor ze de liefde van Christus zien. Powerful!! We hoeven het niet alleen te doen.

Maar, zegt iemand, ik vind het best eng om zomaar uit te stappen en dingen te gaan doen voor God. Ik ook! Ik voel me ook niet altijd op mijn gemak, maar de Bijbel zegt nergens dat ik op mijn gemak hoef te zijn als ik iets voor de Heer doe. Soms komt alles in je in opstand. Ik denk wel dat één van de struikelblokken bij mensen is dat ze denken dat ze het niet kunnen doen. Laten we daarvoor eens kijken naar het laatste stukje van de tekst: “die God tevoren bereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen.” God heeft voor dat we op deze wereld kwamen al een boek over ons geschreven en werken opgeschreven die hij voor ons heeft gepland “..En Uw wil gedaan worden op aarde zoals in de hemel.” NBV Mat.6:10. Ik moet eerlijk toegeven dat ik daar niet altijd goed uitvoering aan geef, maar ze zijn wel gepland.

Toen ik me  ging realiseren wat hier staat, heeft me dat geweldig bemoedigd. Als God dit van tevoren heeft opgeschreven, heeft Hij er rekening mee gehouden dat ik in staat ben om die werken ook daad-werkelijk uit te voeren. Hij wist en weet dat ik samen met Jezus en de Heilige Geest die bepaalde taak kan uitvoeren. En ja, het zou wel eens iets kunnen zijn dat voor ons onmogelijk lijkt, maar nogmaals, God schreef het op, omdat Hij weet dat het wel mogelijk is. Als ik bijvoorbeeld voor een zieke ga bidden, zegt mijn verstand misschien wel eens: ‘dat kan nooit meer goed komen, hoe kan ik dat nou doen?’. Dan zegt Efezen: dit heeft “God tevoren bereid…”. Waarom? Opdat wij daarin zouden gaan wandelen. Doe het nou maar gewoon en laat God het dan uitwerken, het is Zijn plan. Geloof gewoon zijn woord.

Het feit dat God dit van tevoren heeft opgeschreven, betekent ook dat Hij vindt dat die daden voor ons leven het meeste vrucht opleveren. Ik kreeg een mail van lieve vrienden die op het zendingsveld zitten in het buitenland. Zij gaan door heel moeilijke tijden heen, waar ze zich soms afvragen of ze wel vruchtbaar zijn. We kennen die gedachtes. Gods plannen zijn echter niet altijd even duidelijk te overzien voor ons. Maar Gods plannen zullen vrucht dragen op krachtige wijze, anders had Hij ze niet gepland. Ze passen perfect bij ons. Grote plannen, kleine plannen. Gods plannen voor u om uw buren te bereiken, of uw collega’s. Gods plan voor u dat u jarenlang veel tijd in de kinderen steekt om ze op te voeden in de Heer, waardoor ze later sterk in hun geloof staan en misschien wel de zending ingaan.
Laten we maar gewoon wat meer gaan wagen. Laten we maar gewoon wat meer gaan uitstappen. Neem deze week eens een beslissing om een grens in uw leven te verleggen en iets te doen, waarvan u weet dat God dat van u vraagt. Wandel daar nu in en doe het. Denk aan deze tekst. Wanneer God het gepland heeft, dan zult u er ook succesvol in zijn…

© 2006  Alive and Well Ministries       info@www.alive-and-well.org

[/column]