[column width=”1/1″ last=”true” title=”” title_type=”single” animation=”none” implicit=”true”]

WB18 God’s Woord is Waar -1- “Kom”

Door Paul Immanuel

Is het niet grappig dat we soms denken dat de woorden die Jezus spreekt veranderen. ‘Grappig’ is eigenlijk niet het juiste woord. Best een groot deel van de Christenen neemt het Woord van God niet serieus, of maar een beetje. Er gaan allerlei theorieën rond over de Bijbel, waarvan vele bedoeld zijn om de geloofwaardigheid ervan onderuit te halen.

Twee weken geleden kwam een vriend op bezoek, een advocaat, en spraken we over waarheid en zo. Hij is nog geen Christen. We hadden het over hoe in Canada wetten veranderen ten negatieve; voor Nederland is dat allang oud nieuws helaas. Eén van de dingen is de zogenaamde ‘tolerantie’. Geloofsgroepen, en dan met name Christelijke geloofsgroepen, mogen niet meer uitkomen voor de Bijbelse waarheid, wanneer dat ingaat tegen andere groepen in de samenleving. ‘Tolerantie’ is iets dat niet bestaat, omdat het oordeelt over wat intolerant zou zijn en dat vervolgens veroordeelt en vervolgt. Tolerantie is het doel, maar discriminatie van geloofsgroepen (Christelijke, Joodse en andere) is het gevolg. Nul tolerantie naar hen die al duizenden jaren hetzelfde belijden vanuit de Bijbel of Oude Testament (Joden).

Nog een voorbeeld. ‘Absolute waarheid bestaat niet’, klinkt het tegenwoordig in de volksmond. Het is ‘in’ om dat te zeggen. Het klinkt al een behoorlijk aantal jaren trouwens en het maakt deel uit van de New Age beweging. Deze beweging promoot dat de mens zelf god is en dat er geen God buiten onszelf bestaat of nodig is. Daar is nog veel over te zeggen, maar niet nu. Over deze bewering kan hetzelfde gezegd worden: het haalt zichzelf onderuit. De bewering dat er geen absolute waarheid is, kan dus niet absoluut waar zijn, en is derhalve een leugen. Iets is waar of is niet waar. Wat een zootje zou het bijvoorbeeld worden op een kruispunt als iedereen zelf invulling gaat geven aan wat waarheid is: de één vindt dat je door mag rijden bij rood licht, de ander bij groen, een derde vindt dat ‘rood’ stoppen betekent, maar beweert dat het onderste licht ‘rood’ is, en weer een andere beweert dat verkeerslichten er ooit met kerst neergezet en niet meer opgeruimd zijn (belachelijk, maar hé, die persoon ziet het als waarheid). Onze vriend Ted beloofde dit te gebruiken in de rechtszaal.

Wat is nu eigenlijk mijn punt hier? Goeie vraag.
Mijn punt is dat God’s Woord waar is, altijd, of we dat nu willen of niet, of we het nu altijd zien functioneren of niet. God’s Woord is waar, absoluut waar. God verdraait Zijn Woorden die Hij gesproken heeft niet. Absoluut niet. Hij blijft bij wat Hij zegt. In Psalm 56:6 van de SVT staat: “Den gansen dag verdraaien zij mijn woorden..”. Dat doet me denken aan een getuigenis dat iemand eens vertelde, van een man in de gevangenis die zo anti-christelijk was, dat hij het papier van zijn Bijbel gebruikte om sigaretten te rollen. Op een dag rolde hij weer een sigaret en zijn ogen vielen op exact die tekst. Het was net of hij door een bliksem getroffen werd, toen hij ineens besefte dat God bestond, en nam Jezus aan als zijn Redder.

Mijn punt is hier dat God niets verdraaid en altijd Zijn beloften wil nakomen, maar dat wíj in ons leven de neiging (in meerdere of mindere mate) hebben, om het Woord te verdraaien. Het Woord ‘verdraaien’ komt van het Hebreeuws dat ondermeer betekent: ‘vorm geven’. Wij zijn dan bezig om het Woord van God te vormen naar ons leven, naar onze ideeën, naar onze emoties, etc. Doen we daarmee recht aan God’s bedoelingen? Nee. We hebben die houding geërfd van de vrucht van die ene boom: ‘kennis van goed en kwaad’. Kunnen we dat wel aan, om het heft in eigen handen te nemen? Is het niet veel veiliger het Woord van God serieus te nemen en als basis en fundament van ons leven te laten functioneren? Is het niet veel veiliger, om gewoon aan te nemen dat ‘rood’, ‘rood’ is en stoppen betekent? Is God niet de Schepper en Bedenker van alles? Zelfs als het voor ons gevoel moeilijk is aan te nemen!

Ik moet denken aan Petrus. Toen Jezus op het water liep, zei Petrus, die in de boot zat: “Here, als U het bent, beveel mij dan tot U te komen over het water. 29  En Hij zei: Kom!” Mattheus 14:28 Jezus beval Hem “KOM”. Petrus was enthousiast en sprong over de rand van de boot op het water en liep. Hij liep echt op het water! Toen begon hij te zien op de golven die plotseling hoger werden, de wind die heftiger werd. Het gebod, het Woord van Jezus schoof naar de achtergrond, de angst begon te regeren, zijn gevoelens speelden op en Petrus begon te zinken. Was het gebod, het Woord van Jezus veranderd? Nee. Werkte het niet meer? Jawel, maar Petrus geloofde het niet meer, hij werd door omstandigheden, emoties en stress afgeleid. Jezus’ Woord was niet veranderd, maar het had niet meer de eerste plaats bij Petrus. Het was voor hem geen absolute waarheid meer. Petrus riep uit in nood, Jezus greep zijn hand, en…ze liepen terug naar de boot. Petrus richtte zich weer op Jezus, het Woord ‘KOM (en loop op het water)’ werkte weer voor hem. Dat Woord was al die tijd onveranderd gebleven…

© 2006  Alive and Well Ministries       info@www.alive-and-well.org

[/column]