WB19 God’s Woord is Waar -2

[column width=”1/1″ last=”true” title=”” title_type=”single” animation=”none” implicit=”true”]

WB19 God’s Woord is Waar -2

Door Paul Immanuel

Helaas moet ik het deze week wat korter houden. We staan op het punt te vertrekken naar Nederland voor meetings en om de kinderen en familie weer te zien. We zijn kei-enthousiast! Zie de bijlage met de data en plaatsen. Mail gerust als je meer info wilt hebben.

Ik wil graag nog wat delen over het Woord van God, wat zo aangevallen wordt en waar zo geprobeerd wordt om het in diskrediet te brengen. Jammer dan, dat kan toch niet. Hoezo niet? Simpel: het Woord is Waar en Waarheid, net zo goed als dat Jezus Waar en Waarheid is. Dus of wij het nu in diskrediet brengen, of niet geloven of erin knippen en schrappen, of wat dan ook, het Woord blijft toch hetzelfde, net als God (Hebreeën 13:8).

In Canada hebben niet christelijke wetenschappers een verklaring opgesteld en gepubliceerd, waarin ze openlijk de evolutietheorie afkeuren en afwijzen als onwetenschappelijk. In plaats daarvan wordt nu gesproken over ‘Intelligent Design’, ofwel ‘Intelligent Ontwerp’, wat dus per definitie betekent dat er een Intelligent Wezen moet zijn. Hoewel dit niet ontkend wordt, zijn er nog wat stappen te zetten voor de wetenschap om tot Jezus te komen. De Bijbel zegt echter dat we alleen door geloof Jezus kunnen leren kennen en aannemen (Efezen 2:8v). Wetenschappelijk onderzoek is niet verkeerd. God kan die wetenschappelijke toets doorstaan! Het is Zijn wijsheid tegen het onze.
De Bijbel is eenvoudig en brengt gelijk al duidelijk voor de lezers: het begint in het allereerste vers met de verklaring: “In het begin schiep God de Hemel en de aarde..”. Het is alsof God wil dat we vanaf dat punt al een beslissing nemen: ‘geloof je het of geloof je het niet?’. Het antwoord op die vraag bepaalt wat de rest van het Woord gaat doen met je.

In Nieuw Zeeland heeft een pro-choice wetenschapper, Prof. Gustavson, een boek geplubliceerd over zijn bevindingen over de gevolgen van abortus. ‘Pro-choice’ wil zeggen dat iedereen zelf mag bepalen wat er met zijn of haar lichaam gebeurt, abortus is dus vrij, net zoals actieve euthanasie. Als je het Woord loslaat, komt je eigen beoordeling op de eerste plaats staan, met alle desastreuze gevolgen van dien (een erfenis van het eten van de boom van kennis van goed en kwaad). Als pro-choice wetenschapper concludeerde hij dat de gevolgen verschrikkelijk zijn voor het mentale en daardoor ook lichamelijke welzijn van de vrouw. Een conclusie dus die zijn eigen voorkeur zwaar onder druk zet. Ik heb dan ook alle respect voor zijn publicatie – dit is echte wetenschap.
Zou het Woord dan toch waar zijn? Zou het dan toch waar zijn dat abortus betekent dat een leven wordt beëindigd? Natuurlijk! Zie de prachtige Psalm 139 vers 16, waar David spreekt over Gods gedachten en liefde over ons toen we nog maar net bestonden uit één cel. God verklaart dat dit al leven is!

Lieve vrienden, het Woord is er niet om ons om de oren te slaan en te beperken in onze vrijheid. Het Woord is er om ons duidelijk te maken wie wij zijn, wie God is, waarom we op deze aarde rondlopen, hoe we een persoonlijke relatie met God kunnen hebben en hoe we gezond kunnen blijven! Het Woord is er om ons tot de vrijheid te leiden, in de vrijheid te brengen en ons daar te houden. Het Woord is leven. Jezus zegt in Johannes 6:63: “De Geest is het die levend maakt,….; de Woorden die Ik (Jezus) tot u gesproken heb zijn Geest en Leven.”

Ga deze week eens na waar je compromissen sluit met Gods Woord. Of ga eens na of je bent gaan twijfelen aan de absolute waarheid van Gods Woord. Durf daarover vragen te stellen aan God. Hij zal antwoorden. Hij houdt van twijfelaars die de waarheid zoeken en willen vinden. Zoekt en je zult vinden..

© 2006  Alive and Well Ministries       info@www.alive-and-well.org

[/column]