WB20 Doorbraak!

[column width=”1/1″ last=”true” title=”” title_type=”single” animation=”none” implicit=”true”]

WB20 Doorbraak!

Door Paul Immanuel

Een van de schitterendste geschiedenissen van doorbraak in de Bijbel staat denk ik in Genesis. Lees de geschiedenis van Jozef maar eens door. Het begint in hoofdstuk 37 en staat boordevol spannende ontwikkelingen en getuigenissen van persoonlijke worstelingen waar een mens allemaal doorheen kan gaan.

Jozef, een man vol goede voornemens, plannen en dromen. God had hem een visie gegeven en hij wist dat hij een leider zou worden van Israël! Hoe, daar had hij geen flauw idee van. En de onervarenheid van deze 17 jarige jongeman dreef hem ertoe de dromen die hij had gekregen met zijn broers en zijn vader te delen. De haat die zijn broers tegen hem hadden werd daardoor alleen maar erger (37:1-8). Jozef, onverstandig als hij toen nog was, deelde daarna nog eens een tweede droom die hij had gehad. Zijn broers waren het spuugzat en benijdden hem, zegt de Bijbel. Ze hadden ondertussen wel in de gaten dat Jozef een speciaal geval was en begonnen wat ongemakkelijk te worden, ook al omdat ze zagen dat hij Jacobs lievelingszoon was.

Op een dag moest Jozef van zijn vader naar de velden om daar te controleren hoe zijn broers het deden met het hoeden van de grote kudden schapen van Jacob. Toen zijn broers hem zagen aankomen, sloegen de stoppen door en begonnen ze plannen te maken om hem te vermoorden.
Je ziet wel hoe haat en jaloezie, als je er niets aan doet, door kan groeien en angstaanjagende vormen kan aannemen. Weet je, ik heb gezien in mijn 24 jarige christelijke leven (ik kwam op mijn 19e tot persoonlijk geloof), hoe je zonder een wapen te gebruiken elkaar kunt proberen te ´vermoorden´. Jaloezie, nijd of gewoon verschil van mening kunnen hoog oplopen. Maar wie zijn wij eigenlijk dat we het recht hebben dat te doen? Is het niet de opdracht elkaar lief te hebben, zelfs als je een verschil van mening hebt?

Jozef werd in een put gegooid en omdat vermoorden toch wel erg radicaal was, verkochten ze hem gewoon als slaaf aan een slavenhandelaar die hem vervolgens in Egypte afleverde. Daar werd hij tewerkgesteld bij Potifar, een  hooggeplaatste Egyptische regerings-functionaris. Verkocht door je broers, in een vreemd land, vreemde taal, wetende dat je vader denkt dat je dood bent, geen vrijheid, geen toekomst, geen vrije dagen en vakantietoeslag — slaaf in Egypte. Hoe zou jij je voelen? Hoe zou jij dan nog denken over je broeders…en over God? Lijkt het hier niet alsof God Jozef helemaal alleen gelaten en vergeten heeft?

Wat is Jozef´s reactie? Hij is trouw aan God. Hij dient God nog steeds met zijn hele hart. Hij had nog geen Bijbel, maar hij kende de overleveringen van Adam, Abraham en zijn vader Jacob. Hij hield daaraan vast. En dan staat er dit in H 39:2 “En de Here was met Jozef, zodat hij een voorspoedig man werd, en hij woonde in het huis van zijn heer, de Egyptenaar. Toen zijn heer zag dat de Here met hem was, en dat de Here alles wat hij ondernam onder zijn hand deed gelukken, won Jozef zijn genegenheid en hij mocht hem bedienen, hij stelde hem aan over zijn huis, en alles wat hij had gaf hij in zijn hand.”
De strijd, moeite en pijn, de verwerping van mensen, familie of zelfs eigen christelijke broeders en zusters kan nog zo moeilijk zijn, maar wij moeten trouw blijven aan God. Jozef geeft hier een voorbeeld om trouw te blijven aan God….en wat doet God dan? Hij zegent Jozef zodanig dat Jozef een voorkeursbehandeling krijgt. Dat gebeurde niet gelijk. Daar ging tijd overheen. Toch is God al die tijd bij je, om je heen, en Hij zegent je.

Na een bepaalde tijd wordt de jonge knappe Jozef verleid door de vrouw van zijn meester om met haar naar bed te gaan. De duivel is sluw en smerig. Alleen, ver van huis in een vreemde cultuur, door familie verworpen en verlaten, en ondanks de zegen, nog steeds een slaaf. De ‘goedpraaterijtjes´ om op de verleiding in te gaan kun je haast horen, en hoe vaak wordt zoiets in onze maatschappij goedgepraat en eraan toegegeven? Jozef niet. Hij geeft ons een voorbeeld om trouw aan God te blijven. Hij weigert dag na dag, totdat deze slechte vrouw hem dwingt en hij wegrent, met achterlating van zijn bovenkleed. Hij wordt beschuldigd van poging tot verkrachting en in de bak gegooid.
HEER! GOD, waar bent U dan? Is dit mijn beloning? Is dit nou de zegen van God? Ik ben trouw en U vergeet mij?? Waar bent U dan? De wanhoop en pijn druipt eraf. Weer verraden, weer verworpen, weer onschuldig gevangen. Alle reden om op te geven en God te vergeten….toch?

Maar God daagde op. Hij was er elke seconde bij geweest en had Jozef niet verlaten. Hij zag zijn trouw en toewijding in al deze probleemsituaties. H39:21 “En de Here was met Jozef. Hij bewees hem genade en deed de genegenheid van de overste van de gevangenis winnen.” En de overste vertrouwde de hele gevangenis aan hem toe. En vers 23 zegt dat de Here met hem was en wat Jozef verrichtte, deed de Here gelukken (Psalm 1!!). Jarenlang (ongeveer 8) zat Jozef daar, verlangende naar een doorbraak, soms vechtende tegen ontmoediging en wanhoop. Verlangend naar zijn vader. En dan komt de oplossing…dacht hij. Twee dienstknechten van Farao worden in de bak gegooid en krijgen daar een droom die Jozef vervolgens uitlegt. Hij smeekt de schenker van Farao om aan hem te denken en een goed woordje bij Farao te doen voor hem. De droom vertelde namelijk dat de schenker hersteld zou worden in zijn ambt. Het gebeurt en gedurende een aantal weken wacht Jozef gespannen en hoopvol op een uitnodiging om voor Farao te komen. Tevergeefs. Vergeten, verlaten, niet gewaardeerd. Toch niet de oplossing. Wanhoop, twijfel?

Maar Jozef bleef zijn God trouw. Opnieuw weigerde hij bitter te worden. Opnieuw koos hij ervoor om iemand te vergeven, de schenker. Hij vervolgde zijn werkzaamheden in de Egyptische bajus. Daar bleef hij nog eens twee jaar. Laten we zijn voorbeeld om trouw te zijn volgen. Laten we zijn voorbeeld om niet te klagen en niet kwaad te spreken over mensen en de vuile was op straat te hangen volgen. Had hij daar dan geen recht toe? Je zou haast zeggen van wel. Het was niets anders dan onrecht. Maar kijk maar in H40:15, hij zegt alleen maar dat hij onschuldig in de gevangenis zit, zonder de details te vermelden.

En dan plotseling wordt hij opgehaald. De schenker vertelt een wanhopige Farao dat er in de bak iemand zit die de droom kan uitleggen die hij had. Farao laat Jozef halen. Jozef legt de dromen uit, geeft advies en Farao´s mond valt open van verbazing. Hij stelt vervolgens Jozef aan om het het land van ondergang te redden. Jozef wordt de op 1 na machtigste man in de wereld. Egypte onder zijn leiding wordt gered en tot redding van vele naties…en…tot redding van het nog kleine volkje Israël. Hij wordt verzoend met zijn broers en ziet zijn vader weer terug.

Tot aan de laatste seconde in de gevangenis leek het hopeloos, totdat plotseling, plotseling de doorbraak kwam. Geef niet op, maar blijf trouw aan God, vergeef, laat los en laat God situaties uitwerken. Laat gaan en richt jezelf op God…Hij vergeet u niet, hij verlaat u niet, maar zoekt om door de situaties heen u voor te bereiden voor meer, voor belangrijke dingen. Hij vormt ons en loutert ons en maakt ons klaar voor Zijn werk. Plotseling, als je zelf niets meer verwacht, plotseling, de volgende seconde, is daar de doorbraak.

Bedankt Jozef voor dit voorbeeld van trouw, volharding en liefde voor God. Dit voorbeeld van vergeving.
Ik prijs de God van doorbraak.

Lees ook eens Psalm 107!! Ga eens na hoe uw houding is in de probleem situatie waar u in zit, en verwacht God1

© 2006  Alive and Well Ministries       info@www.alive-and-well.org

[/column]