[column width=”1/1″ last=”true” title=”” title_type=”single” animation=”none” implicit=”true”]

WB21 God’s Woord is prioriteit

Door Paul Immanuel

We blijven deze week nog even bij Jozef. Door alle problemen en uitdagingen heen hield Jozef vast aan wat hij over God geleerd had van zijn voorvaders en aan de dromen die God hem had gegeven. Hij hield zogezegd vast aan het Woord van God en gaf dat Woord autoriteit  boven zijn gevoelens. Hij had makkelijk kunnen vervallen in zelfmedelijden, bitterheid en wrok. Hij had makkelijk kunnen zeggen: ‘nou is het genoeg geweest, ik ben hier alleen, niemand kent me, ik als slaaf heb hier geen toekomst en geen mogelijkheid om een gezin te stichten…ik ga met die vrouw naar bed…’. Hoe makkelijk is het in allerlei situaties in het dagelijks leven, om excuses aan te nemen om Gods Woord en wil te compromitteren en ervan af te wijken. Hoe makkelijk wordt het ons gemaakt in deze maatschappij, om ons gevoel of het gevoel van anderen te laten bepalen wat we doen. Hier zijn we de afgelopen weken wat in aan het duiken: wat is het dat ons allemaal afleidt van het Woord van God?

Onze vijf zintuigen hebben zo ook een grote invloed op de keuzes die we maken.
‘Ja maar’, zegt iemand, ‘dat is toch logisch, we hebben die zintuigen toch niet voor niets?’ Wel, dat is waar, maar de informatie die onze zintuigen geven mag niet zonder meer bepalend zijn. Niet onze zintuigen zijn de baas en beoordelen de informatie, maar iets anders. Wat dan wel? Wel, God in ons leven. De God die Zich openbaart in ondermeer de Bijbel. Laten we eens naar een voorbeeld kijken uit de Bijbel.

Johannes 11 vertelt hoe Jezus door Martha en Maria wordt gewaarschuwd dat hun broer Lazarus ernstig ziek is. Maar hij overlijdt en Jezus komt pas vier dagen daarna aan. Dan legt Jezus hen uit en zegt: “Uw broer zal opstaan 24a, Ik ben de opstanding en het leven; wie in Mij gelooft, zal leven, ook al is hij gestorven,..” vers 25. Dat had hij ook al aan Zijn apostelen verteld, maar bij niemand viel echt het kwartje. Toen gaf Hij opdracht aan de zussen om de steen voor het graf weg te rollen, waarop zij protesteerden en zeiden: “[maar] Here, er is reeds een lijklucht, want het is al de vierde dag.” Het stinkt verschrikkelijk, zeiden ze. Jezus antwoordde: “Heb ik u niet gezegd, dat u, indien u gelooft, de heerlijkheid van God zult zien?” vers 40. Nu konden ze kiezen, zelfs toen de steen al weggerold was: ‘geloof ik de vreselijke geuren, of geloof ik het Woord dat Jezus spreekt’.
Die geuren waren een feit, niet te ontkennen, absoluut aanwezig en verschrikkelijk! Die informatie komt in je hersenen en die trekken conclusies: ‘deze Lazarus is morsdood’. Maar wat doet nu het Woord van God? Het Woord van Jezus, dat Geest en leven is Joh. 6:63, gaat lijnrecht in tegen ons gevoel en verstand. We moeten leren, onder leiding van de Heilige Geest, dat Woord de voorrang te geven….echt waar.

Wanneer we dat niet doen, ontkrachten we de Bijbel en stellen we ons eigen inzicht voorop. En dat is helaas wat in een aantal kerken gebeurt. De Bijbel wordt dan vaak bestempeld als een boek, geschreven door mensen, zonder Goddelijke inspiratie.

In Markus 5 vanaf vers 21 staat hoe Jaïrus naar Jezus komt om zijn dochtertje, die thuis op sterven ligt, te genezen. Even later komen zijn dienstknechten en berichten hem dat zijn dochtertje is overleden… Jezus had nu een keuze te maken: ‘Luister Ik naar die informatie en accepteer Ik die informatie als definitief, of luister Ik naar Mijn Vader in de Hemel die Mij de opdracht heeft gegeven om ook doden op te wekken’. En dan staat er dit: “Maar Jezus luisterde niet naar wat gezegd werd” vers 36. Hij hoorde de woorden wel, maar luisterde er niet naar. Hij koos er voor om te luisteren naar de opdracht die Hij van de Vader had gekregen Johannes 5:30, en stelde Zijn vertrouwen in de kracht van de Vader.
Hij ging naar het huis en wekte het jonge meisje op uit de dood.

Natuurlijk geldt dit principe niet alleen in situaties over dood en ziekte. Het geldt ook voor levensvragen die op ons afkomen, waarbij er soms de druk van familieleden groot is om mee te gaan in sympathie voor hen, in plaats van te blijven staan op het onfeilbare Woord van God.
Wees gezegend in uw ontdekkingstocht in het leven, samen met Jezus en het Woord van God. Vraag Hem altijd om wijsheid om situaties juist te leren zien. Ga eens na in uw eigen leven, waar u dreigt compromissen te sluiten, omwille van mensen, of uw eigen verlangens. Het is zo bevrijdend om ons onder de genade van God te stellen en Zijn bevrijdend Woord.

© 2006  Alive and Well Ministries       info@www.alive-and-well.org

[/column]