WB22 Pasen – Het Lijden

[column width=”1/1″ last=”true” title=”” title_type=”single” animation=”none” implicit=”true”]

WB22 Pasen – Het Lijden

Door Paul Immanuel

Wat Mel Gibson in de film ‘The Passion of the Christ’ heeft laten zien is zeer aangrijpend en schokkend. Toch zegt hij zelf in een vraaggesprek, dat als ze de Bijbel helemaal zouden hebben gevolgd, de film te erg, te gruwelijk zou zijn geworden. Het is onmogelijk het lijden van onze Heer en Heiland volledig vast te leggen op film. Toch wil ik iedereen van harte aanbevelen de film te zien, zeker nu het Paasfeest zo voor de deur staat. Bekijk de film met nog iemand en praat erover. Pak de Bijbel erbij en lees over het lijden van Jezus, en besef dat Hij dat lijden heeft doorstaan voor u persoonlijk. Zo belangrijk bent u.

Niet de Joden, niet de Romeinen, maar de gehele mensheid is verantwoordelijk voor de dood van Jezus. Eigenlijk hebben wij mensen, van welk ras dan ook, zoveel gemeenschappelijk. Dat zou ons zo moeten samenbinden in plaats van scheiden. Wij allen zijn geschapen door één God, uit één koppel, Adam en Eva Genesis 1. Wij allen hebben gezondigd en lopen of liepen de heerlijkheid van God mis (heerlijkheid = een goed leven in relatie met God hier op aarde en later eeuwig leven in de hemel) Romeinen 3:9-10, 23. En wij zijn allemaal gered door de mens Jezus Christus, die Zich gegeven heeft als losprijs voor ons allen 1Timotheus 2:5-6.

Maar hoe kan een goede liefhebbende God nu ertoe komen om Zijn eigen Zoon over te geven aan zulk een gruwelijk lijden, tot de dood toe? Alleen echte liefde kan dat! Johannes 15:13 zegt: “Niemand heeft grotere liefde, dan dat hij zijn leven inzet voor zijn vrienden.” En “God (echter) bewijst Zijn liefde jegens ons, doordat Christus, toen wij nog zondaren waren, voor ons gestorven is.” Romeinen 5:8. God had maar twee opties: 1) Zijn Zoon bij Zich houden en de gehele mensheid voor eeuwig ten onder laten gaan, of 2) Zijn Zoon overgeven aan lijden en dood en zodoende een uitweg bieden voor ieder mens die daar gebruik van wil maken. Hij koos voor het tweede…nu is de keus aan ons…

In een samenkomst werd eens een oude man door de voorganger op het podium geroepen om iets te vertellen over zijn geloof in Jezus. De oude man begon te vertellen hoe jaren geleden een ervaren zeiler met zijn zoon en diens vriend ging zeilen op zee. Plotseling sloeg het weer om en belette de storm hen terug te keren naar de haven. De boot sloeg uiteindelijk om en de twee jongens werden in het water geslingerd. De vader klampte zich vast aan de omgeslagen boot en klom op de romp. De beide jongens riepen om hulp, maar de vader had maar één touw bij de hand. In slechts seconden tijd moest hij een keus maken tussen zijn zoon of diens vriend of ze zouden beide verdrinken. Zijn zoon was een toegewijde Christen, die een sterke relatie met Jezus had. Diens vriend was rebels en wilde niets van het geloof weten. Deze vader wist dat de vriend in de hel zou komen als hij zou verdrinken, terwijl hij wist dat zijn zoon naar de hemelse Vader zou gaan. Een zwaard ging door zijn hart, toen hij naar zijn zoon riep: “zoon ik houd van je”, en vervolgens de boei naar de vriend wierp….. Zijn zoon verdronk, de vriend werd gered.
Na de dienst kwamen wat jongelui naar de oude man toe en maakten hem ietwat belachelijk over dit ‘verhaal’. ‘Wie doet zoiets nou voor een vriend van zijn zoon?’ De oude man keek hen doordringend aan en zei: ‘die vriend was ik’.

Deze vader had een moeilijke keuze te maken: zijn zoon opofferen en daarmee een leven voor eeuwig redden, of zijn zoon behouden en een leven voor eeuwig verloren laten gaan. Wat een liefde, wat een toewijding om te kiezen een leven voor eeuwig te redden. Mensen, hemel en hel zijn absoluut realiteit en de grootste truc die de duivel uithaalt is mensen, zelfs Christenen, te laten geloven dat hijzelf en de hel niet bestaan. Maar laten we eerlijk zijn, als we de TV aanzetten en beelden zien van Soedan, van zelfmoord terroristen in Israël en slaafkinderen in Ghana, de sex-handel (met kinderen) in Thailand en massa’s Nederlanders die gebukt gaan onder zware depressie….is dat al niet hel?

Jezus is gekomen om er wat aan te doen. Hij is geen God van alleen maar woorden. Hij is geen God die met een meewarige glimlach kijkt naar hoe de mensheid in de problemen zit. Hij is een God van ongekende moed. Hij is een God van enorme kracht. Hij is een God van bovennatuurlijke liefde en toewijding. Toewijding? Ja, toewijding aan de mens die Hij zelf geschapen heeft. De mens die uit hoogmoed tegen God koos en zelf God is gaan spelen en zelf denkt de keuzes wel te kunnen maken. Wat een toewijding van liefde om voor zo’n eigenwijze mens Zijn leven te geven. Dit geeft absolute hoop. Dit geeft ons een ongekend hoge verwachting voor de toekomst, om niet op te geven, maar door te gaan met deze wereld te bereiken met het goede nieuws. Als God in staat is Zijn eigen Zoon te geven voor ons. Als Jezus zo’n grote liefde kon opbrengen om een dergelijk afschuwelijk lijden te doorstaan, als God een dergelijke strijd aan kon gaan en kon winnen….dan is er hoop! Dan is er hoop die zekerheid is, dat Hij het werk dat Hij begonnen is ook zal afmaken! Daarom roept Paulus het uit, dat wij meer dan overwinnaars zijn door Jezus Christus die ons LIEF HEEFT GEHAD. Ik heb me wel eens afgevraagd waarom dit er in de verleden tijd staat. Wel, omdat het verwijst naar de allergrootste daad van onzelfzuchtigheid en overwinning allertijden. Jezus, gestorven, begraven en opgestaan. Daarin hebben wij overwinning, in die liefde.

Laat deze week en ons leven in het teken van deze overwinning staan. Onze God is de machtigste, de sterkste, HIJ KAN NIET VERLIEZEN….daarom zijn wij met Hem meer dan overwinnaars. Verkondigt deze boodschap van redding! Gods liefde overwint alles!

© 2006  Alive and Well Ministries       info@www.alive-and-well.org

[/column]